Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historic Parks, Gardens and Built Environments

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127HPGB ZK 4 3P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Tento volitelný semestrální kurz se bude zabývat procesy, které mají historický význam pro transformování a modelování kulturní krajiny také v oblasti urbanismu a diskutovat tradiční prvky, strategie, postupy a techniky, v nichž krajinné prostory a přírodní systémy jsou nepostradatelné při strukturování městských forem a trvale udržitelných prostředí sídel. To ozřejmí významné kulturní, historické, přírodní a ekologické procesy, které formují kulturní krajiny a urbánní prostředí a utváří četné jejich hodnoty, funkce a znaky. V tomto ohledu budou rovněž charakterizovány vhodné strategie, postupy a metody pro jejich zachování, péči a ochranu. Proměny zahrad, parků a městských krajin, filozofie založení a designu, základní principy, postupy a techniky budou pojednány a prezentovány na bohaté paletě vybraných příkladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Na základě poznatků, zkušeností a praxe, které budou představeny v průběhu kurzů prezentacemi, případovými studiemi a studijními terénními exkurzemi v blízkosti fakulty (v Praze), se studenti budou aktivně podílet zpracováním semestrálních prací ve formě písemných studií či esejí na vybrané téma, nebo formou analytických grafických studií pro vybrané problémové lokality. Krátké semestrální exkurze v rámci výuky budou strukturované s cílem posílit u studentů osobní prostorovou zkušenost s problematikou proměn, strukturování, péče, ochrany a managementu významných lokalit historických i současných zahrad, parků a městské krajiny.

Studijní materiály:
Poznámka:

Historické parky, zahrady a strukturovaná prostředí sídel

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4749606.html