Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy programování a simulace v Matlabu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPSM Z,ZK 4 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
David Jirsa (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Základní popis prostředí Matlabu a charakteristika (jádro, Simulink, toolboxy, speciální toolboxy, práce v reálném čase). Základní pravidla Matlabu. Formáty čísel. Používání znaků. Proměnné a matice. Komplexní čísla. Zaokrouhlování čísel. Základní příkazy Matlabu. Zadávání aktuálních cest. Uložení souboru. Otevření souboru. Operace s maticemi. Používání nástrojů pro zobrazení grafických dat (vizualizace). Simulink (základní popis, způsob vytváření úloh, zadávání parametrů). Podmiňovací s cyklické příkazy. Programování v Matlabu (tvorba skriptů, funkce, odlaďování, prostředí). Spojité procesy. Diskrétní procesy. Náhodné procesy. Symbolická řešení. Zpracování signálů a obrazů v Matlabu. Tvorba grafických uživatelských rozhraní. Vytváření aplikací (Matlab Compiler).

Požadavky:

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení s maximálně 3 absencemi. V průběhu semestru budou 2 krátké (20 minut) testy na 10 bodů. Poslední hodinu v semestru se uskuteční shrnující zápočtový test na celou hodinu na 70 bodů. Termíny a téma krátkého zápočtového testu určí s dostatečným předstihem vyučující předmětu. Součet získaných bodů určí známku z předmětu podle klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Předmět má pouze cvičení

Osnova cvičení:

1. Elementární operace s reálnými čísly; nápověda; práce s řetězci znaků. Matematické funkce.

2. Relační operátory; Uložení/načtení proměnnych do/ze souboru; 2D matice a vektory; Operace s maticemi; Generování matic; Zvláštní typy matic; Indexování matic.

3. Skripty; Proměnné; Podmíněny příkaz; Cyklus s předem známym počtem opakování (iterační cyklus); Cyklus řízeny podmínkou.

4. Základní použití 2D grafiky; Spojity 2D graf; Více křivek v jednom okně; Vzhled grafu; Logaritmické souřadnice; Více obrázků v jednom okně; Uložení a přenos grafu; Tvorba grafu z importovanych hodnot.

5. Příklady k řešení.

6. Reprezentace obrazů v MATLABu; Změna formátu obrazů; Barevné modely; Mapa barev; Obrazy ve stupni šedi; Bodové operace.

7. 3D matice; Zpracování barvených obrazů (RGB); Image processing toolbox.

8. Vytvoření spojitého 3D grafu; Matice jako plocha; Definování úhlu pohledu;

9. Reprezentace obrazů v MATLABu; Změna formátu obrazů; Image processing toolbox; Mapa barev; Bodové operace.

10. m-funkce; Vytváření nových funkcí, vstupní a výstupní argumenty;

11. Zpracování signálů v Matlabu; Načtení signálů, využití vlastních funkcí v rámci zpracování signálu.

12. Řešení příkladů;

13. Simulink, Řešení příkladů v Simulinku

14. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit se s možnostmi využití programu Matlab při řešení jednoduchých matematických problémů. Tento cíl zahrnuje schopnost vytvářet vlastní funkce, pracovat s vektory a maticemi, práce se soubory a mj. i práci se Simulinkem.

Studijní materiály:

[1]Dušek, F., Honc, D.: „Matlab a Simulink“, Univerzita Pardubice, 2005.

[2]Zaplatílek, K., Doňar, K.: „MATLAB pro začátečníky“, Technická literature BEN, Praha 2003.

[3]Zaplatílek, K., Doňar, K.: „MATLAB tvorba uživatelských aplikací“, Technická literature BEN, Praha 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-331
Jirsa D.
16:00–17:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4742806.html