Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPR2 KZ 6 6C česky
Přednášející:
Karel Hána (gar.)
Cvičící:
Karel Hána (gar.), Ondřej Antoš, Marek Doksanský, Dominik Fiala, Ondřej Fišer, Tomáš Funda, David Gillar, Anna Holubová, Radim Kliment, Lukáš Kučera, Patrik Kutílek, Jan Mužík, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Martin Vítězník
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Téma práce si student vybere na základě konzultace s potenciálním vedoucím práce, konzultace s garantem předmětu Projekt II či z nabídky již vypsaných témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra KIT, pokud budou vypsána. Témata se budou odvíjet od zájmu studenta, úrovně jeho znalostí a problematiky řešené vedoucím práce. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci předmětů Projekt III, Projekt IV, Projekt V a bakalářské práce, ale není to nutné. Během semestru je vyhrazeno 6 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Požadavky:

Splnění předmětu Zadání Projekt II, který je obsažen v „Zásadách pro vypracování“. V případě nesplnění předmětu zadání, nebude-li řádně zdůvodněno, bude klasifikováno stupněm F.

Splnění docházky dle rozvrhu, pokud bude vedoucím požadována. Nebude-li řádně zdůvodněna neúčast, bude klasifikováno stupněm F.

Vytvoření závěrečné prezentace a její přednesení na závěrečném semináři Projekt II dne 22.5.2020 (pátek) ve 13:00 v AL101 v Praze na Albertově.

Odevzdaný text Projekt II dle Doplňující informace a Modifikované šablony BP pro odevzdání textové části práce, viz níže „Materiály ke stažení“, termín odevzdání tištěné verze 25.5.2020 (pondělí, do 12:00) na sekretariát KIT a zároveň elektronicky na maily hana@fbmi.cvut.cz, possojit@fbmi.cvut.cz a mail svému vedoucímu práce. Text je v rozsahu 5 - 20 stran, rozsah a stupeň využití modifikované šablony BP upřesní vedoucí práce s ohledem na téma a charakter práce.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % hodnocení vedoucího práce

- 50 % hodnocení závěrečné zprávy (posouzené interním oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje vedoucí práce nebo garant předmětu 17PBTPR2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Během semestru je vyhrazeno 6 hodin každý týden pro práci na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího práce). Dále se předpokládá samostatná práce studenta v domácím prostředí.

Cíle studia:

Hlavním cílem je naučit studenta, prostřednictvím řešení konkrétního tématu, samostatné projektové práci v oblasti informačních a komunikačních technologií pod odborným vedením vedoucího práce. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení základů psaní odborných textů, psaní rešerší a bibliografických citací i zdokonalení základních prezentačních dovedností.

Studijní materiály:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:

Předmět není pravidelnou kontaktní výukou. O povinné účasti studenta dle rozvrhu rozhoduje vedoucí projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost AL:103
Hána K.
09:00–14:50
(paralelka 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4742206.html