Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Computer and Communication Networks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4B32PKS Z,ZK 6 2P + 2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

The aim of the course is to familiarize students with current trends in the switched local networks and the key functions of routing protocols in IP networks. The second part of the course introduces students to concepts of ensuring the information security in the communication networks. An integral part of the course is also an explanation of the principles

for ensuring the adequate quality of services in data networks and

features of some file sharing application protocols. The course is aimed rather primarily practically then theoretically

Požadavky:

Studenti musí zdárně vypracovat zadané dílčí praktické úlohy na cvičení a samostaný projekt sítě. Předmět bude hodnocen jako 30 % laboratorní úlohy, 30 % zpracování samostatného projektu a 40 % teorie a zkouška.

Osnova přednášek:

1.Basic function of Ethernet switches, the technical implementations

of the switching MAC tables (CAM table and Hash function ), understanding the concept of the switched virtual LAN (VLAN)

2.Design of the switched Ethernet LAN, a special supporting protocols (like Spanning-tree) and providing the quality of services in Ethernet LANs

3.Architecture of routing and switching components in data networks. Optical switching and optical networks.

4.Routing algorithms and techniques (Dijkstra, Ford-Fulkerson, deflection routing, Fuzzy routing). Routing algorithms in data networks (vector, link state). Function of RIP routing protocol

5.Function of OSPF and BGP routing protocols

6.Integrated and differentiated model for ensuring quality of service in IP networks

7.The protocols for multicast registration and multicast routing (IGMP and PIM)

8.Security of data networks (IPsec, TLS / SSL), the normal types of attacks and actions against them

9.Methods and security protocols for data exchange in wireless WiFi

networks

10.Authentication and authorization infrastructures (IEEE802.1x, RADIUS,

Kerberos, LDAP)

11.Security certificates and their usage (PKI, VPN)

12. Wide area networks based on technologies of Frame Relay and Multiprotocol Label Switching

13. Function of some useful file transfer and sharing protocols - FTP, TFTP, CIFS

14.Framework of the network management (SNMP, MIB)

Osnova cvičení:

1.Overview of the content of lessons, safety work in laboratory

2.Design with LAN switches - I. practical insight into

a LAN switching principle and viewing the content of the MAC table

3.Design with LAN switches - II. setting and verification

of STP function and its configuration, the basic level of LAN

security

4.VLSM addressing of IP networks - examples of calculation

5.Design of IP routed network - I. network connection,

assignment of IP addresses to individual interfaces, setting of the static routing, network function verification (Ping, Traceroute)

6.Design of IP routed network - II. network connection,

assignment of IP addresses to individual interfaces, setting of RIP routing, verification of network function

7.Configuration of VPN network with IPsec protocol, verification of communication

8.Assesment

9.Design and verification of function of WiFi network - basic IEEE802.1x

analysis

10th Design of IP routed network - III. network connection,

assignment of IP addresses to individual interfaces, setting of OSPF routing, verification of network function

11st Design of IP routed network - IV. network connection,

assignment of IP addresses to individual interfaces, setting of BGP routing, verification of network function

12.Demonstration of network management functions based on SNMP protocol

13.Spare exercise

14.End of the semester, granting credits

Cíle studia:
Studijní materiály:

- Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall PTR; 4 edition(August 19, 2002), ISBN: 978-0130661029

- Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (3rd Edition), ISBN: 978-0321227355

- DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s.

- SEIFERT, Rich. The Switch Book : The Complete Guide to LAN Switching technology. [s.l.] : [s.n.], 2000. 698 s. ISBN 0-471-34586-5.

- SPURGEON, Charles E. Ethernet : The Definitive guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. 498 s. ISBN 1-56592-660-9.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731406.html