Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2FSB KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Dalibor Pánek (gar.)
Cvičící:
Dalibor Pánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače s fluorescenční spektroskopií a mikroskopií od základních fyzikálních principů fluorescence přes experimentální techniky jejího studia včetně principů fungování základní instrumentace po konkrétní biomedicínské aplikace ilustrované na vybraných studiích převzatých z literatury. Kromě tradičních postupů fluorescenční spektroskopie jsou probírány i současné trendy ve fluorescenční mikroskopii a fotodynamická terapie coby příklad klinického využití fluorescenčních jevů.

Požadavky:

2x test: 20 otázek, výběr správné odpovědi z více možností, za každou správně zodpovězenou otázku 1 bod. Datum konání testu je stanoveno v harmonogramu pro daný akademický rok. Výsledný klasifikační stupeň klasifikovaného zápočtu bude udělen podle celkového dosaženého počtu bodů z obou testů podle klasifikační stupnice ECTS.

Při výsledku na hranici klasifikačních stupňů (E-F) lze realizovat ústní dozkoušení.

Osnova přednášek:

1.Základy optické spektroskopie, absorpce světla a elektronové přechody

2.Základní principy fluorescence, Jablońského diagram, fluorescence a fosforescence

3.Fluorescenční spektra a kvantový výtěžek fluorescence

4.Doba života fluorescence a metody jejího studia

5.Zhášení fluorescence, statické a dynamické zhášení

6.Polarizační vlastnosti florescence, časově rozlišená a statická anizotropie fluorescence

7.Vliv rozpouštědla na fluorescenční spektra a jeho využití ke studiu biomolekul

8.Foersterův resonanční přenos energie a tvorba excimerů

9.Fluorescence proteinů, zelený fluorescenční protein a jeho mutace

10.Základní principy fluorescenční mikroskopie

11.Rozlišovací schopnost fluorescenčního mikroskopu a metody jejího zlepšování

12.Fluorescenční korelační spektroskopie a její využití v biologickém výzkumu

13.Fotodynamická terapie

14.Opakování, zápočtový test

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Lakowicz J.R. Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd Edition, Springer 2006

[2] Bernard Valeur, Mario Nuno Berberan-Santos. Molecular Fluorescence: Principles and Applications, 2nd Edition, Wiley-VCH, 2012, ISBN: 978-3-527-32837-6

[3] Pelant, Ivan a Valenta, Jan. Luminiscenční spektroskopie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, ISBN: 80-200-1447-0.

[4] Výukové materiály zveřejněné na webových stránkách předmětu obsahující odkazy na další materiály volně dostupné na Internetu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4727206.html