Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomová práce 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2DP2 Z 14 0P+12C česky
Přednášející:
Cvičící:
Veronika Benson, Ondřej Fišer, Miroslav Jelínek, Radim Krupička, Jan Mikšovský, Martin Otáhal, Marie Pospíšilová, Martin Smrž, David Vrba, Jan Žemlička
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je vypracování původní diplomové práce.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při cvičeních

Zkouška: splnění podmínek zápočtu, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce

Osnova přednášek:

Diplomový úkol navrhuje katedra a zadává jej fakulta. Vypracování diplomové práce je rozvrženo do dvou semestrů a navazuje na projekt z předchozího ročníku. V posledním semestru student přistupuje k samostatnému řešení. Účastní se pravidelných seminářů v pracovní skupině. Konzultuje výsledky s vedoucím práce. Vypracuje diplomovou práci v předepsaném rozsahu. Zápočet se uděluje za odevzdání, diplomové práce v předepsaném termínu.

Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] individuální zadání podle dispozic vedoucího diplomové práce

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4726706.html