Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Trombogenicita a hemokompatibilita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2TBH KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Hematologie, základní vlastnosti a funkce krve. Hemostáza a trombóza. Mechanizmus krevního srážení, koagulace krve a funkce krevních destiček. Buněčná adheze. Hemokompatibilita a trombogenicita biomateriálů.

Požadavky:

V průběhu semestru 2 testy, při výsledku E-F je možné dodatečné ústní zkoušení.

Osnova přednášek:

1.Úvod do hematologie

2.Úvod do hemostázy

3.Úvod do imunologie

4.Úvod do hemokompatibility a trombogenicity

5.Krev, složení a funkce

6.Krvetvorné buňky, krevní organely, krvetvorné orgány

7.Hemostáza a trombóza, krevní destičky, koagulační systém

8.Metody hemostázy a trombózy

9.Poruchy hemostázy a trombózy

10.Hemokompatibilita, trombogenicita

11.Vrozený a získaný imunitní systém, imunitní odpověď

12.Komplement

13.Molekuly imunitního systému, protilátky, antigeny, receptory a ligandy - jejich druhy, struktura a funkce

14.Imunochemické metody - obecné přístupy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy hematologie, hemostázy a trombózy, krevní koagulace a funkce krevních destiček, hemokompatibility biomateriálů. Zvládnutí metod testování krevního srážení, krevní koagulace a buněčné adheze. Metody testování hemokompatibility a trombogenicity.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Petr Jílek: Imunologie - stručně, jasně, přehledně. Vydavatel: GRADA Publishing, a.s.EAN: 9788024748221ISBN: 978-80-247-4822-1, 2014

[2]Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Vydavatelství: Triton, EAN: 9788073877132ISBN: 978-80-7387-713-2, 2013

[3]Miroslav Penka, Alena Buliková a kolektiv: Neonkologická hematologie. Vydavatelství: Grada, ISBN: 9788024722993, 2009

Doporučená literatura:

[1]Indrák Karel: Hematologie a transfuzní lékařství. Vydal: Triton, ISBN: 978-80-7387-722-4, 2014

[2]Victor J. Marder MD, William C. Aird MD, Joel S. Bennett MD, Sam Schulman MD, Gilbert C. White II MD: Hemostasis and Thrombosis, Basic Principles and Clinical Practice.

ISBN/ISSN:9781608319060, 2013

[3]Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. Academic Press¨

[4]Miroslav Pecka Laboratorní hematologie v přehledu. Fyziologie a patologie hemostázy, Český Těšín, Finidr, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4726506.html