Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zpracování a analýza obrazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2ZAO Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Zoltán Szabó (gar.), Václav Hlaváč
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.), Václav Hlaváč, Marek Piorecký
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět studenty seznámí, jak se zpracovávají obrazy počítačem. Jednak vysvětlíme metody digitálního zpracování obrazu, kdy nemáme sémantickou znalost o obsahu obrazu. Dále budeme studovat postupy analýzy obrazu, kdy podle sémantiky umíme segmentovat objekty od pozadí, popsat je příznaky a rozpoznat je.

Požadavky:

Celkem lze získat 100 bodů. Splnění úloh ve cvičení odpovídá maximálně 60 bodům a zkouškový písemný test z látky přednášky zajistí max 40 bodů. Hodnocení <50 F, 50-59 E, 60-69 D, 70-79 C, 80-89 B, 90-100 A.

Osnova přednášek:

1. Digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Digitální obraz.

2. Vzdálenostní transformace. Histogram jasu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.

3. Fourierova transformace. Odvození vzorkovací věty.

4. Frekvenční filtrace obrazu. PCA.

5. Transformace jasu, geometrické transformace, interpolace.6. Registrace.

7. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace.

8. Filtrace šumu. Detekce hran. Lineární a nelineární metody.

9. Matematická morfologie.

10. Komprese obrazu.

11. Barevné obrazy. Textura.

12. Segmentace objektu v obrazech.

13. Popis objektu v obrazech.

14. Rozpoznávání objektu v obrazech.

Osnova cvičení:

1.Šedotónová matematická morfologie, dilatace, eroze.

2.Top Hat transformace, vzdálenostní transformace.

3.Fourierova transformace.

4.Frekvenční filtrace obrazů.

5.Metoda hlavních směrů (Principal Component Analysis).

6.Transformace jasu.

7.Geometrické transformace, interpolace.

8.Registrace.

9.Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace.

10.Filtrace šumu. Detekce hran. Lineární a nelineární metody.

11.Komprese obrazů. Barevné obrazy.

12.Huffmanovo kódování, diskrétní kosinová transformace.

13.Segmentace objektů v obrazech.

14.Shrnutí jednotlivých témat.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zpracování a analýzy obrazu. Navážeme na studentovy znalosti z teorie signálu.

Studijní materiály:

[1] Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

[2] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image, processing, analysis and machine vision, Cengage Learning;, Canada, 4th edition, 2014, 912 pages, ISBN-13: 978-1133593607.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-435
Piorecký M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Čt
místnost KL:B-420
Szabó Z.
Hlaváč V.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4719606.html