Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B14EPR Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Vít Hlinovský
Cvičící:
Vít Hlinovský, Jan Stejskal, Stanislav Tomášek
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět podává stručný přehled základních typů elektrických pohonů. Zabývá se pohony se stejnosměrnými, asynchronními, synchronními a speciálními motory včetně napájecích elektronických měničů, možnostmi řízení jako je například skalární, vektorové, přímé, bezsenzorové řízení střídavých strojů, strategiemi šířkově pulsní modulace, typy zátěže. Je zaměřen na pochopení fyzikální podstaty daného typu pohonu, obecné odvození základních diferenciálních rovnic popisujících přechodné děje i ustálené stavy a vytvoření odpovídajících matematických modelů analyzovaných systémů vhodných jak pro off-line simulaci, tak pro on-line adaptované dynamické řízení a regulaci v reálném čase využívající základnu moderní mikroprocesorové techniky. Je zmíněna problematika provozních stavů, senzoriky a diagnostiky elektrických pohonů. Základní znalosti matematiky, mechaniky, kinematiky, dynamiky, teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů a teorie řízení se předpokládají.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Elektrický pohon a jeho komponenty.

2.Přechodné děje v elektrickém pohonu, Lagrangeovy rovnice, typy zátěže.

3.Základy teorie obecného elektrického stroje.

4.Konkretizace teorie obecného elektrického stroje pro stroje stejnosměrné.

5.Přechodné děje ve stejnosměrném stroji, způsoby řízení.

6.Souřadnicové soustavy pro matematický popis střídavých elektrických strojů a jejich vzájemné transformace.

7.Konkretizace teorie obecného elektrického stroje pro stroje asynchronní.

8.Přechodné děje v asynchronním stroji, způsoby řízení (skalární, vektorové, přímé).

9.Konkretizace teorie obecného elektrického stroje pro stroje synchronní.

10.Přechodné děje v synchronním stroji, způsoby řízení.

11.Měniče pro stejnosměrné napájení a jejich matematické modely.

12.Měniče pro střídavé napájení a jejich matematické modely, strategie šířkově pulsní modulace.

13.Speciální typy motorů pro řízené pohony.

14.Diagnostika, senzorika a pracovní stavy elektrických pohonů.

Osnova cvičení:

1.Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT-FEL - bezpečnost práce v laboratořích

2.Měření parametrů ss. motoru a jeho rozběh - výpočet parametrů ss. motoru

3.Model ss. motoru v MatLabu a porovnání s měřením

4.Měření typové zkoušky asynchronního motoru systémem PXI - určení parametrů náhradního schématu

5.Měření rozběhu asynchronního motoru - stanovení momentové rovnice pohonu

6.Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza - osciloskop Tek-THS3000

7.Měření na pohonech DC - MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy

8.STMicroelectronics NUCLEO - základní funkce řízení a měření signálů zpětné vazby

9.NUCLEO - Stepper motor - řízení a pohyb po stanovené trajektorii

10.NUCLEO - DC motor - řízení otáček PWM

11.NUCLEO - BLDC motor - řízení otáček

12.Samostatné práce na zadaném úkolu - NUCLEO + motor

13.Samostatné práce na zadaném úkolu - NUCLEO + motor

14. Kontrola samostatné práce, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pavelka, J., Zděnek, J.: Elektrické pohony a jejich řízení, ČVUT, Praha, 2010.

Leonhard, W.: Control of Electric Drives, 3. vydání, Springer, 2001.

Chiasson, J.: Modeling and High Performance Control of Electric Machines, Wiley-IEEE, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:H1-26
Hlinovský V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice haly
Laborator
Út
místnost T2:C3-54
Hlinovský V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:H1-26
Hlinovský V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Stejskal J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Stejskal J.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
St
místnost T2:H1-26
Tomášek S.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice haly
Laborator
Čt
místnost T2:H1-26
Tomášek S.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Tomášek S.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Tomášek S.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
Laborator

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4719306.html