Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zpracování, dolování a softwarová analýza dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2ZDD KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

V současné době roste počet biomedicínských dat uložených v databázích. Pro hledání nových hypotéz, závislostí a predikcí se s výhodou využívá softwarová analýza dat.

Požadavky:

Předmět je ukončený zkouškou hodnocený podle ECTS stupnice. Zvládnutí 2 zápočtových testů na minimálně 50%.

Osnova přednášek:

1.Úvod do dolování dat

2.Přístup k datům a jejich příprava, výběr proměnných

3.Prediktivní modelování pomocí rozhodovacích stromů a regrese.

4.Prediktivní modelování pomocí neuronových sítí a dalších modelovacích nástrojů

5.Vyhodnocení a implementace modelů.

6.Rozpoznávání vzorů (shluková analýza, skórovací kód)

7.Dolování biomedicínských dat

Osnova cvičení:

1.Seznámení se s nástroji pro dolování dat

2.Seznámení s biomedicínskými databázemi

3.Příprava dat a výběr příznaků

4.Modelování pomocí rozhodovacích stromů a regrese

5.Modelování pomocí neuronových sítí

6.Rozpoznání vzorů (shluková analýza)

7.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty seznámit se základními metodami dolování znalostí z databází. Znalosti si studenti ověří na cvičení pomocí dolovacích nástrojů na otevřených biomedicínských databázích.

Studijní materiály:

[1] Petr Berka, Dobývání znalostí z databází. Praha : Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9. S. 366.

[2] Hana Skalská, Data mining a klasifikační modely, Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-088-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4719006.html