Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář k diplomové práci 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2SDP1 Z 2 0P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Martin Otáhal, Marie Pospíšilová (gar.), Miroslava Vrbová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seminář zajišťuje systematickou podporu samostatné tvůrčí práce v rámci první etapy diplomové práce (Diplomová práce I) v magisterském oboru Přístroje a metody pro biologii a medicínu. Z počátku je věnován upřesnění tématu a cílů Diplomové práce a aktualizaci literární rešerše. Student se zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje prezentacemi dosažených výsledků. Diskutuje o výsledcích svých kolegů.

Požadavky:

Zápočet se uděluje za 80% účast na seminářích, 3 předepsané prezentace, český a anglický abstrakt a 10 úvodních stran DP (vše archivováno v elektronické podobě).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Semináře se konají ve čtrnáctidenních intervalech po dvou hodinách. Detailní program a termíny konání jsou upřesňovány na počátku semestru.

Rámcový program seminářů:

1. Zadání DP, návaznost na projekt a cíle (vedoucí DP). Formální náležitosti DP. Plagiátorství - problém Formuláře zadání.

2. Seminář absolventů mgr. programu.

3. Prezentace zadání a cílů DP.

4. Prezentace výsledků upřesněné literární rešerše, zařazení diplomové práce do kontextu výzkumu v ČR i zahraničí. Předání podepsaných zadání.

5. Prezentace postupu řešení na DP. Formulace problémů.

6. Závěrečný seminář -aktuální výsledky práce na DP.

7. Prezentace úvodních stran diplomové práce. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Elektronické informační zdroje ČVUT. Brána EIZ ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Pospíšilová M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4718306.html