Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Uchování a prezentace biomedicínských dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2UPD KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit začátečníky a prohloubit znalosti pokročilejších studentů v oblasti ukládání biomedicínských dat a jejich prezentace v prostředí WWW. V průběhu semestru budou probírány formáty a způsoby uložení biomedicínských dat, základní principy práce s daty, analýza, návrh a realizace databáze, nástroje a správa dat v rámci vývoje a údržby aplikací, XML, význam a základy vizualizace a prezentace dat. Dále také nástroje, knihovny, metody a techniky pro vizualizaci a prezentaci biomedicínských dat v prostředí Internetu. Pokročilejší studenti budou během cvičení pracovat na samostatném projektu, během kterého budou vedeni k práci s nástroji pro podporu pokročilé práce s databází a databázovými skripty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do databázových systémů. Formáty biomedicínských dat.

2.Relační databáze - návrh.

3.Relační databáze - normalizace.

4.Relační databáze - dotazovací jazyk SQL.

5.Relační databáze - transakce.

6.Relační databáze - uložené procedury, trigger.

7.Způsoby práce s databází - ORM, antipaterny.

8.Alternativní přístupy k ukládání dat - NoSQL, objektové databáze, RDF databáze, XML.

9.Dotazovací jazyky pro XML - XPath, XQuery, XSLT.

10.Úvod do vizualizace a prezentace dat.

11.Nástroje pro vizualizaci dat.

12.Techniky a prostředky prezentace dat.

13.Stream databáze.

14.Databáze v cloudu.

Osnova cvičení:

1.Praktické seznámení s formáty biomedicínských dat.

2.Práce s databází- analýza a návrh.

3.Práce s databází - realizace.

4.Práce s databází - základní operace (CRUD).

5.Práce s databází - pokročilé operace.

6.Práce s databází - uložené procedury, triggery.

7.Práce s databází - ORM.

8.Práce s XML - XML, DTD, XML Schema.

9.Práce s XML - XPath, XQuery, XSLT.

10.Vizualizace dat na webu - nástroje, knihovny.

11.Prezentace dat na webu - základy, možnosti a nástroje.

12.Prezentace dat na webu - praktická realizace.

13.Prezentace dat na webu - praktická realizace.

14.Prezentace zápočtových úloh.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Thomas Conolly, Richard Holowczak, Carolyn Begg: Mistrovství ? Databáze, Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází, Computer press, 2009. ISBN: 9788025123287.

Doporučená literatura:

[1] Jones, Arie D.; Plew, Ron; Stephens, Ryan K.: Naučte se SQL za 28 dní. Computer press, 2010. ISBN 9788025127001.

[2] Elizabeth Naramore, Jason Gerner, Yann Le Scouarnec, Timothy Boronczyk: PHP 6, MySQL, Apache: Vytváříme webové aplikace. Computer press, 2009.

[3] Nicholas Z. Zakas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer press, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4717906.html