Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Objektově orientované programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2OOP KZ 2 2C česky
Přednášející:
Radim Krupička (gar.)
Cvičící:
Radim Krupička (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Objektově orientované programování je v současné nejpoužívanější programovací paradigma. Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. Předmět je určen pro začátečníky i pokročilé (např. pro absolventy bakalářského předmětu Objektové programování v jazyce C#). Začátečníci se seznámí se základy objektového programování v jazyce MATLAB, C++, C# (JAVA) a osvojí si objektové myšlení.

Pokročilí budou vytvářet aplikaci, u které navrhnou objektovou strukturu za využití návrhových vzorů, implementují algoritmy pro zpracování biomedicínských dat, objekty propojí s databází a vytvoří uživatelský interface pro ovládání. Svojí aplikaci a objektový návrh zdokumentují a prezentují.

Požadavky:

Během semestru lze získat až 100 bodů. 50 bodů lze získat během semestru ve cvičení za aktivní docházku (odevzdávání úkolů, za krátké testy na hodině,apod.), 25 bodů za test, který se uskutečný v 9. hodině, a 25 bodů za zápočtový program. Známka bude udělena podle zisku bodů a dle ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení s objektově orientovaným programování

2.Základní pojmy, objektové datové typy, přístup k položkám objektů.

3.Inicializace instance, zapouzdření, konstruktor.

4.Dědičnost, hierarchie a vzájemné vztahy objektů.

5.Virtuální metody, polymorfismus

6.Přetížené operátory

7.Genericita

8.Kontejnery - seznamy, fronty, zásobníky

9.Serializace objektů. Proudy dat. Persistentní objekty.

10.Objektový návrh - návrhové vzory

11.Objekty jako výpočetní procesy.

12.Realizace rozsáhlých projektů.

13.Praktické seznámení s formáty biomedicínských dat.

14.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, C# 2008 programuje profesiálně, ed. 1, 2009, Computer Press, 978-80-251-2401-7

[2] Rudolf Pecinovský, OOP Naučte se myslet a programovat objektově, 2010, Computer Press , 978-80-251-2126-9

[3] Judith Bishopová, C# Návrhové vzory, Zoner Press, 978-80-7413-076-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-520
Krupička R.
14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4717606.html