Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2PJ2 Z 4 0+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Miroslava Vrbová (gar.), Veronika Benson, Taťána Jarošíková, Miroslav Jelínek, Radim Krupička, Ondřej Kučera, Jan Mužík, Marie Pospíšilová, Jan Vrba, Jan Žemlička
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Samostatná práce na řešení problému, který zadává zodpovídající katedra. Projekt je zadán jako jednoroční. Letní semestr navazuje na rešerši, stanovené cíle a upřesnění metodiky z předcházejícího semestru. Student se účastní pravidelných seminářů v pracovní skupině. Na závěr semestru je organizován katedrální seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací vlastních výsledků každého studenta. Zápočet se udílí za účast na seminářích, za odevzdanou výzkumnou zprávu a za prezentaci vlastního výsledku na katedrálním semináři.

Požadavky:

Zápočet se udílí za účast na seminářích.

Osnova přednášek:

Student se zúčastní pravidelných seminářů v pracovní skupině. Na závěr semestru je organizován katedrální seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací každého studenta. Zápočet se udílí za účast na seminářích a za prezentaci na katedrálním semináři.

Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] dle zvoleného tématu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716806.html