Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář k projektu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2SP2 Z 2 0P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seminář je podporou samostatná práce studentů na řešení jednoročního výzkumného projektu (etapy Projekt II). Letní semestr navazuje na etapu Projekt I. V průběhu semestru se student zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje se sdělením dosažených výsledků. Na závěr semestru je organizován katederní seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací každého studenta za účasti jeho vedoucího a konzultanta. Zápočet se uděluje za účast na seminářích a za vystoupení na katederním semináři v závěru semestru.

Požadavky:

V průběhu semestru se student zúčastňuje pravidelných seminářů a vystupuje se sdělením dosažených výsledků. Na závěr semestru je organizován katederní seminář s povinnou cizojazyčnou prezentací každého studenta za účasti jeho vedoucího a konzultanta. Zápočet se uděluje za účast na seminářích a za vystoupení na katederním semináři v závěru semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Tématika cvičení sleduje látku přednášky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] dle zvoleného tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716706.html