Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Mikroskopické metody v medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2MMM KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Miroslav Jelínek (gar.), Jiří Hozman, Veronika Vymětalová
Cvičící:
Miroslav Jelínek (gar.), Veronika Vymětalová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Techniky světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM, TEM), digitální zobrazování v biologii a medicíně. Příprava mikroskopických preparátů pro světelnou a elektronovou mikroskopii, příprava trvalých histologických preparátů pro studium živočišných tkání.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: úspěšné absolvování zápočtových testů

Osnova přednášek:

1.Mikroskopy ? úvod, rozdělení mikroskopů, optický mikroskop, optická mikroskopie.

2.Mikroskopie v oční optice (vedení svazku, fokusace, divergence). Zadání semestrálních prací.

3.Elektronové mikroskopy SEM (Scanning Elektron Microscopy- rastrující elektronový mikroskop) a TEM (Transmission Electron Microscopy ? rastrující elektronový mikroskop).

4.SEM a TEM - příprava vzorků, ukázka, měřící postupy.

5.SPM (Scanning Probe Microscopy ? mikroskopie řádkovací sondou). STM ? Scanning Tunneling Microscopy ? řádkovací tunelovací mikroskopie, NSOM ? Scanning Near- Field Optical Microscopy - optický rastrovací mikroskop s lokální sondou, pracující v blízkém poli.

6.AFM - Atomic Force Microscopy ? mikroskopie atomárních sil (statické, dynamické, pokročilé techniky).

7.AFM - praktická ukázka měření, různé módy měření.

8.Fluorescenční mikroskopie, aplikace fluorescenční mikroskopie v biologii a medicíně.

9.Konfokální mikroskopie.

10.Zobrazovací metody pro mikroskopii (pro AFM, STM, SEM, TEM, NSOM, ?).

11.Příprava mikroskopických vzorků ? histologické preparáty.

12.Nové typy mikroskopií (kapacitní mikroskopie, tepelná mikroskopie, magnetická mikroskopie, atd.).

13.Prezentace semestrálních prací. Závěrečný test.

14.Prezentace semestrálních prací. Závěr.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]KARLÍK, Miroslav. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 321 s. ISBN 978-80-01-04729-3.

[2]NEBESÁŘOVÁ, J. Elektronová mikroskopie pro biology, 2002.

[3]SALEH, Bahaa E a Malvin Carl TEICH. Základy fotoniky. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 1996, xxii, s. 779-1055. ISBN 80-85863-12-x.

[4]VRBOVÁ, Miroslava, Helena JELÍNKOVÁ a Petr GAVRILOV. Úvod do laserové techniky. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1998, 228 s. ISBN 80-01-01108-9.

Doporučená literatura:

[1]MORRIS, V, A KIRBY a A GUNNING. Atomic force microscopy for biologists. 2nd ed. London: Imperial College Press, 2010, xiii, 406 p.

[2]FUKA, Josef a Bedřich HAVELKA. Optika a atomová fyzika: fyzikální kompendium pro vysoké školy. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, 845 s. http://www.opto.cz/fuka_havelka/index.html

[3]OP-TEC: National Center for Optics and Photonics Education, Course I. Fundamentals of Light and Lasers. Module I-6: Principles of Lasers. CORD, NSF, Optics and Photonics Series, 2013, ISBN: 1-57837-699-8.

[4]KENYON, I. The light fantastic: a modern introduction to classical and quantum optics. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011, xxi, 710 p. ISBN 9780199584604.

[5] OLYMPUS. Resources: White papers [online]. [cit. 2015-06-23]. Dostupné z: http://www.olympus-ims.com/en/resources

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-326
Jelínek M.
Vymětalová V.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4716106.html