Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2PJ1 Z 4 0P+2C česky
Přednášející:
Miroslava Vrbová (gar.)
Cvičící:
Miroslava Vrbová (gar.), Veronika Benson, Taťána Jarošíková, Miroslav Jelínek, Radim Krupička, Jan Mužík, Petr Písařík, Marie Pospíšilová, Jan Vrba, Jan Žemlička
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Projekt I je stěžejním povinným předmětem v daném studijním oboru. Jedná se o samostatnou tvůrčí práci studenta, jejíž téma vypisuje katedra na základě návrhu akademického pracovníka FBMI nebo pracovníka ze spolupracující instituce. Projekt se zadává jako jednoroční a pracovník, který téma navrhl (vedoucí projektu) vede práci studenta po celý akademický rok. Současně studentovi doporučuje strukturu povinně výběrových a výběrových předmětů v korelaci s tématem. V zimním semestru (v etapě označované jako Projekt 1) se práce soustřeďuje na literární rešerši, práci s databázemi a vymezení cílů a volbu metodiky pro další etapu práce. O dílčích výsledcích student pravidelně informuje pracovní skupinu na Seminářích k projektu 1. Výsledky řešení Projektu I student shrne v posteru, který je zveřejněn v prostorách fakulty.

Požadavky:

Zápočet udílí vedoucí projektu za výsledky práce studenta dosažené během semestru, tj. za aktuální rešerši, volbu metodiky a návrh dalšího postupu řešení, popř. za dosažené výsledky.

Osnova přednášek:

----

Osnova cvičení:

Student je metodicky řízen vedoucím projektu. Dochází na konzultace, účastní se práce v laboratoři (na pracovišti) vedoucího. Zpracovává dokumentaci pro prezentace na seminářích k projektu..

Cíle studia:
Studijní materiály:

Je zadávána individuálně v rámci zadání projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715806.html