Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Atomová a molekulární fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2AMF Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Milan Šiňor (gar.)
Cvičící:
Milan Šiňor (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Částicové vlastnosti vln. Vlnové vlastnosti částic. Struktura atomu. Bohrův model atomu. Schrödingerova rovnice. Základní řešení Schrödingerovy rovnice. Kvantová teorie atomu vodíku. Víceelektronové atomy. Atomová spektra. Chemická vazba. Struktura molekul. Molekulová spektra.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Absolvovat cvičení v předepsaném rozsahu. Napsat dva zápočtové testy.

Požadavky ke zkoušce:

Splnit podmínky zápočtu, zvládnout odpřednášenou látku.

Osnova přednášek:

1. Záření černého tělesa, Planckův, Wienův, Stefanův-Boltzmannův zákon,

2. Fotoelektrický jev, Comptonův jev.

3. Jednoduché kvantově-mechanické systémy: Volná částice, Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky, Trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky.

4. Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky.

5. Průchod částice potenciálovou bariérou.

6. Lineární harmonický oscilátor.

7. Rovinný tuhý rotátor.

8. Pole centrálních sil. Vodíkový atom.

9. Vodíkový atom, pokračování.

10. Stacionární a nestacionární poruchová teorie.

11. Víceelektronové atomy,

12. Spektra víceelektronových atomů.

13. Chemická vazba, Molekula vodíku.

14. Spektra molekul.

Osnova cvičení:

1.Záření černého tělesa, Planckův, Wienův, Stefanův-Boltzmannův zákon,

2.Fotoelektrický jev, Comptonův jev.

3.Jednoduché kvantově-mechanické systémy: Volná částice, Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky, Trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky.

4.Jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky.

5.Průchod částice potenciálovou bariérou.

6.Lineární harmonický oscilátor.

7.Rovinný tuhý rotátor.

8.Pole centrálních sil. Vodíkový atom.

9.Vodíkový atom, pokračování.

10.Stacionární a nestacionární poruchová teorie.

11.Víceelektronové atomy,

12.Spektra víceelektronových atomů.

13.Chemická vazba, Molekula vodíku.

14.Spektra molekul.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] L. Skála: Úvod do kvantové mechaniky. Academia, Praha 2005.

[2] J. Klíma, M. Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie. Academia, Praha 2006.

[3] D. Hrivňák, I. Janeček, R. Kalus: Multimediální kurz atomové a kvantové fyziky. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2004. http://artemis.osu.cz/mmfyz/index.htm

[4] D. Hrivňák: Kvantová fyzika. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2004. http://artemis.osu.cz/skripta/hrivnak/kvantdist.doc

[5] S.T. Thornton, A. Rex: Modern Physics for Scientists and Engineers. Brooks Cole; 3 edition, 2005.

[6] Haken, H. - Wolf, H.C., The Physics of Atoms and Quanta. 7th Edition. Springer, Berlin 2005.

[7] Haken, H. - Wolf, H.C., Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry. Springer, Berlin 2004.

[8] Beiser, A., Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1978.

[9] Drake, G.F.W. (ed.), Atomic, Molecular, and Optical Physics Handbook. Springer, Berlin 2005.

[10] http://www.google.com/search?q=quantum+mechanics

[11] Math, Physics and Engineering Applets, http://www.falstad.com/mathphysics.html

[12] Quantum Physics Online, http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/edu/pmp2amf/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-220
Šiňor M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-220
Šiňor M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715306.html