Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Optika geometrická a vlnová

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMP2OGV Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Novák (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík, Jiří Novák (gar.), Jan Mikšovský, Dalibor Pánek, Tomáš Parkman
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se zabývá základy teorie a aplikace geometrické a vlnové optiky. Základní popis optického záření. Zdroje a detektory optického záření. Základy radiometrie a fotometrie. Základy zobrazovací optiky. Parametry a návrh optických prvků a soustav. Vady optického zobrazení (aberace). Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. Optické přístroje a jejich parametry. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu.

Požadavky:

Zápočet - 100% účast na cvičeních (v případě nepřítomnosti nutno nahradit), nutnost odevzdání protokolů ze všech laboratorních měření a jejich uznání cvičícím

Osnova přednášek:

1.Optické záření a jeho vlastnosti

2.Zdroje optického záření

3.Detektory optického záření

4.Základy radiometrie a fotometrie

5.Základní principy geometrické, vlnové a kvantové optiky

6.Zobrazování pomocí optických prvků a soustav

7.Parametry optických prvků a soustav

8.Vady optického zobrazení (aberace)

9.Základy vlnové optiky

10.Interference světla - principy, aplikace

11.Difrakce světla - principy, aplikace

12.Polarizace světla - principy, aplikace

13.Optické přístroje a jejich parametry

14.Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu

Osnova cvičení:

1. Bezpečost

2.-7. Blok 1 - Měření lámavého úhlu hranolu goniometrem, Měření zakřivení ploch pomocí sférometru, Měření indexu lomu hranolu goniometrem, Paprsková optika

8.-13. Blok 2 - Malusův zákon, Interference a difrakce, Propustnost tenké vrstvy, Měření cukernatosti roztoku polarimetrem, Měření zvětšení objektivu, Měření propustnosti optických filtrů

14. Doměřování úloh, udělování zápočtů

Cíle studia:

Studenti se seznámí se základy geometrické a vlnové optiky, které jim umožní lépe porozumět problematice aplikace optických metod a jevů v různých přístrojích v oblasti vědy, techniky a biomedicíny.

Studijní materiály:

[1] A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

[2] J.Fuka, B.Havelka: Optika. SNTL, 1961.

[3] B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky, Matfyzpress 1994.

[4] B.Havelka: Geometrická optika I,II, ČSAV, Praha 1956.

[5] M.Bass: Handbook of Optics. Vol.I-V, McGraw-Hill Professional, 2009.

[6] E. Hecht: Optics, Pearson-Addison Wesley 2002.

[7] M.Vrbová a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, 1994.

[8] J.Fujimoto, D.Farkas: Biomedical Optical Imaging. Oxford University Press, 2009.

[9] P. Fiala, I. Richter, Fyzikální optika, 2. vydání, skriptum FJFI ČVUT, 2005.

[10] P.Fiala, I.Richter: Fourierovská optika a optické zpracování signálu. ČVUT, Praha 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330_N
Novák J.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:A-112
Parkman T.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. BT a aplik. optoelektro.2
St
místnost KL:A-16ab
Mikšovský J.
Písařík P.

16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř fyziky
místnost KL:A-14
Mikšovský J.
Písařík P.

16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř biofotoniky
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715006.html