Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Systémové inženýrství a rozhodování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16SIR Z,ZK 5 2p+2c česky
Přednášející:
Jaroslav Šafránek, Jaroslav Knápek (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Šafránek, Jaroslav Knápek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti se seznámí se základy systémového přístupu k rozhodování v manažerské praxi a vybranými modely na podporu rozhodování, jako jsou teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti včetně stochastického lineárního programování, metodami vícekriteriálního rozhodování a expertními metodami

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

Osnova přednášek:

1. Systémový přístup, fáze řešení

2. Rozhodovací procesy - základní pojmy, klasifikace, škály

3. Teorie her - základní pojmy, metody řešení, aplikace

4. Rozhodování za rizika - metody, aplikace

5. Rozhodování za neurčitosti - metody, aplikace

6. Vícekriteriální optimalizace - úvod, metody stanovení vah

7. Vícekriteriální hodnocení variant - jednoduché metody, užití

8. Vícekriteriální hodnocení variant - složitější metody

9. Vícekriteriální lineární programování - jednoduché metody, aplikace

10. Vícekriteriální lineární programování - složitější metody

11. Stochastické lineární programování - aktivní a pasivní metody

12. Expertní metody - metody, organizace

13. Expertní metody - vyhodnocování

14. Rozhodovací úloha manažera

Osnova cvičení:

1. Opakování - lineární programování

2. Rozhodovací procesy - typické úlohy

3. Maticové hry, metody řešení, aplikace

4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy

5. Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy

6. Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení

7. Definice cílů a kritérií v rozhodovacích situacích

8. Vektorová optimalizace - metody řešení

9. Modelový příklad na rozhodování (týmová práce)

10. Stochastické programování - metody řešení

11. Test

12. Expertní metody - váhy kritérií

13. Expertní metody - modelový příklad (týmová práce)

14. Softwarová podpora rozhodování

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fotr, J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter, J.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress 2006

2. Dostál P., Sojka Z., Rais K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 2005

3. Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress 2007.

4. Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990

5. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996

6. Wisniewski, M.: Quantitative Methods for Decision Makers, London: Pitman Publishing 1994

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-205
Knápek J.
Šafránek J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost JP:B5-576
Šafránek J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Šafránek J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4713406.html