Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Objektový návrh a modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36ONM Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jejich formální základy.

Požadavky:

Základní znalost programování, základní znalosti matematiky, schopnost exaktního myšlení.

Osnova přednášek:

1. Objekty, Třídy, instance a atributy

2. Paměť v objektově-orientovaných jazycích

3. Polymorfismus a dědičnost

4. Modularita a zapouzdření

5. Návrhové vzory 1

6. Návrhové vzory 2

7. Návrhové vzory 3

8. Ukázky použití návrhových vzorů 1

9. Ukázky použití návrhových vzorů 2

10. Zápočtový test

11. SOLID, DRY, GRASP

12. GRASP - Příklady

13. Imutabilita a funkcionální programování

14. Ukázky funkcionálního programování

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Jak v Java na Objekty, Třídy, instance a atributy

3. Paměť v objektově-orientovaných jazycích

4. Polymorfismus a dědičnost v Java

5. Modularita a zapouzdření v Java

6. Návrhový vzor Adapter

7. Návrhový vzor Visitor

8. Návrhový vzor Interpreter

9. Návrhový vzor Command

10. Opakování

11. Principy SOLID, DRY

12. Ukázka principů GRASP

13. Imutabilita v jazyku Java

14. Ukázky funkcionálního programování ve Scala

Cíle studia:

Porozumění základním principům objektového přístupu, schopnost jejich správné aplikace ve středně složitých situacích.

Studijní materiály:

[1] R. Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java.

[2] R. Pecinovský: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování.

[3] B. Eckel: Thinking in Java

[4] Er. Gamma et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4703206.html