Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování v elektrických pohonech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B14MEP KZ 4 2P+2C česky
Korekvizita:
Přednášející:
Petr Kočárník (gar.)
Cvičící:
Petr Kočárník (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se simulačním SW Matlab/Simulink. Předmět se orientuje hlavně na postupy modelování mechanických a elektrických dějů v oblastech elektrických pohonů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do prostředí Matlab, GUI, ovládání.

2.Matematické operace a logické funkce, základní výpočty v Matlabu.

3.Operace s maticemi a vektory, deklarace, výpočty.

4.Grafy, formátování, 3D grafy.

5.Import, export dat, úpravy dat v prostředí Matlab.

6.Funkce, deklarace, spouštění, předávání proměnných.

7.Programování v Matlabu.

8.Řešiče, volba podle typu úlohy, nastavení.

9.Ůvod do Simulinku.

10.Subsystémy, maskování, trigered subsystem.

11.Krokování simulací, analýza složitosti modelu, kritická cesta.

12.Knihovny automatického návrhu (filtr, regulátor, atd).

13.Využití Matlabu v elektrotechnice.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Popis a nastavení prostředí Matlabu, dokumentace.

2.Výrazy a příkazy, elementární matematické funkce, relační a logické operátory.

3.Cykly a vektorizace. Práce s indexy, maticové operace a funkce. Výběr projektů.

4.Vykreslení a úpravy grafů,

5.Textové řetězce, soubory ASCII, binary, Excel, mat.

6.Pracovní prostory, alokace proměnných. Větvení kódu, funkce.

7.Jednoduché grafické rozhraní, handle, hierarchie objektů, callback funkce.

8.Řešení obyčejných diferenciálních rovnic v Matlabu.

9.Popis a nastavení prostředí Simulinku, dokumentace, vazba na Matlab.

10.Práce s podmíněnými subsystémy a lookup table.

11.Krokování simulací, profilace kódu. Kontrola projektů.

12.Tvorba S funkcí, práce s knihovnami.

13.Prezentace projektů, zápočet.

14.Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

www.mathworks.com

Zaplatílek,K., Doňar,B.: Matlab pro začátečníky. BEN, 2005.

Zaplatílek,K., Doňar,B.: Matlab tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004.

Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-8
Kočárník P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-8
Kočárník P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-8
Kočárník P.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4696606.html