Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aktuátory a malé stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B14AMS Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Princip, základní teorie a vlastnosti aktuátorů a malých elektrických strojů užívaných pro pohon domácích spotřebičů, ručního nářadí, mechanik počítačů, nahrávací a přehrávací zvukové i obrazové techniky, servomotory v automatizační technice a v dalších oblastech hromadného nasazení

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy malých elektrických strojů - základní matematické vztahy

2.Permanentní magnety v elektrických strojích - materiály, typy

3.Stejnosměrné stroje s permanentními magnety

4.Univerzální motor - konstrukce a jeho použití

5.Řízení otáček a elektromagnetická kompatibilita univerzálního motoru

6.Asynchronní motory na jednofázové síti, volba kondenzátoru, asynchronní servomotory

7.Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové se samonosným vinutím s elektronickou komutací

8.Řídicí jednotky motorů s pulzním výkonovým stupněm PWM

9.Základní parametry řídicích jednotek rychlosti DC a EC

10.Návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky, čidla otáček a řídicí jednotky

11.Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení

12.Servopohony s permanentními magnety, microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů

13.Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT

2.Automatizovaný měřicí systém NI-PXI - schéma měřicího systému

3.Měření základních zkoušek - zadání štítkových hodnot, měření odporů, měření chodu naprázdno a nakrátko.

4.Měření doběhové zkoušky, pracovních a momentové charakteristiky

5.Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem, harmonická anlýza - osciloskop Tek-THS3000

6.Měření na pohonech DC - MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy

7.Měření na pohonech EC - MAXON charakteristiky rozběhu

8.Měření parametrů ss. motoru a jeho rozběh - výpočet parametrů ss. motoru

9.Model ss. motoru v MatLabu a porovnání s měřením

10.Měření provozních charakteristik krokového motoru

11.Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu

12.Měření univerzálního sériového motoru - napájení DC / AC porovnání charakteristik

13.Řízení servopohonu pomocí PLC - systému

14.Kontrola samostatné práce, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kafader, U.: Selection of high-precision microdrives, CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006, ISBN 3-9520143-4-6

2.Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008, ISBN 978-3-9520143-5-6

3.Stemme, O., Wolf, P.: Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors, Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994

4.Raven, F., H.: Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. 1995, ISBN 0-07-051341-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4696406.html