Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Automobilová elektrotechnika a elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B14AEE Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na elektrickou a elektronickou výbavu automobilů s klasickým i alternativním pohonem. Náplní předmětu jsou i moderní brzdové systémy a motormanagement. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická měření vlastností vybraných uzlů výstroje automobilu. Součástí předmětu je i exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních měřeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání stanovených měřicích protokolů.

Osnova přednášek:

1. Vývoj elektrické a elektronické výzbroje automobilů

2. Palubní generátory elektrické energie

3. Elektrické pohony standardní a komfortní výbavy automobilu

4. Zásobníky elektrické energie pro pohon vozidel – akumulátory, palivové články

5. Automobily s hybridním pohonem

6. Komunikační struktura v automobilech

7. Vývoj SW metodou Model Based Design

8. Hardware-in-the-Loop testování komponent pohonu

9. Spalovací motory a jejich motormanagement

10. Elektrické motory a jejich řízení

11. Modelování elektrických pohonů a dynamiky vozidel

12. Pokročilé systémy asistence řidiče

13. Online komunikační a navigační systémy

14. Systémy pro řízení aktivního podvozku

Osnova cvičení:

Úvod do laboratorních měření, seznámení s laboratoří, rozdělení do měřicích skupin, bezpečnost práce.

1. Měření základních charakteristik automobilového alternátoru.

2. Měření na soustavě elektronického zapalování, ověření funkce odstředivé regulace předstihu zážehu.

3. Měření otáčkové regulační charakteristiky palubního alternátoru s různými typy regulátorů napětí.

4. Měření na simulátoru palubního informačního panelu Škoda Octavia.

5. Měření momentových a účinnostních charakteristik pohonu elektromobilu

6. Modelování zadané semestrální práce

7. Měření a diagnostika vozidla Porsche Panamera

8. Měření a diagnostika vozidla Porsche Panamera

8. Prezentace semestrální práce, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Remek, B., Šťastný, J. Autoelektrika a autoelektronika. Praha: Nakl. T. Kalina. 1994

Motejl,V, Hořejš.K.: Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů: Nakladatelství LITTERA Brno, 2001

Mindl, P., Peřina, J. Návody na laboratorní cvičení z AEE.Interní publikace K 13114

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4696206.html