Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační systémy pro pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M14KSP Z,ZK 5 2+2l česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá stavbou řídicího počítače elektrického pohonu z pohledu jeho komunikačních periferií jako UART, SPI, I2C, CANOpen, MVB, Ethernet, aj. Jsou probrány typy sběrnic, typy přenosů dat po sběrnici, způsoby začlenění komunikace do výsledného řídicího kódu, její monitorování a protokolování.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1.Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled

2.Sériová komunikace, topologie počítačových sítí, přístup na sběrnici

3.Adresované a veřejné vysílání, přenosová rychlost, přenosové pásmo

4.Synchronní a asynchronní přenos, synchronizace přenosu, kódování bitu

5.Přenosový protokol, zabezpečení přenosu, přenosová media a přenosové prostředí

6.Model OSI a jiné modely komunikační architektury

7.Přehled průmyslových komunikačních technologií v pohonech a jejich vlastnosti

8.UART, USART, ProfiBus

9.HDLC, SDLC, Ethernet, EtherCat

10.CAN, LIN, CANopen, LonWorks

11.TCN - MVB/WTB

12.Microwire, SPI, I2C, USB

13.Přenosové služby, vývojové prostředky pro komunikace

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Vývojové prostředí MPLAB IDE a kompilátor C18.

2.Úloha 1: UART - vysílání TXD pomocí přerušení

3.Úloha 2: UART - příjem RXD pomocí přerušení

4.Úloha 3: UART - protokol, konstrukce zprávy

5.Řešení úlohy 3

6.Řešení úlohy 3.

7.Úloha 4: UART - komunikace pomocí zpráv

8.Řešení úlohy 4.

9.Úloha 5: USB, FTDI Konvertor,

10.Řešení úlohy 5

11.Řešení úlohy 5

12.Úloha 6: SPI - meziprocesorová komunikace

13.Řešení úlohy 6

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.

[2] http://www.can-cia.de/

[3] http://www.echelon.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4694506.html