Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy elektrických pohonů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14ZPO Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Pavel Kobrle
Cvičící:
Pavel Kobrle, Filipp Frolov, Jakub Zedník
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti elektrických pohonů a s bazální problematikou řešenou v rámci tohoto oboru. Po vysvětlení definice elektrického pohonu a objasnění funkce jeho stavebních bloků je vyložen postup návrhu dílčích komponent elektrického pohonu v závislosti na typických zátěžných protimomentech a dalších hlediscích. Dále je věnována pozornost základům řízení elektrických pohonů, a to jak logickému řízení, tak spojité i diskrétní regulaci, především pak vlastnostem a realizaci používaných regulátorů. Nakonec jsou probrány základní regulační struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, předložení vlastních zpracování úloh, zpracovaná semestrální úloha dle požadavků.

Osnova přednášek:

1. Definice elektropohonu, jeho výhody a nevýhody, jejich třídění.

2. Řízení elektropohonů, základní pojmy, struktura logického řízení.

3. Spojitá regulace, přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy.

4. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě. Důsledky vzorkování pro chování systému. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy.

5. Pohybová rovnice, moment motoru, moment zátěžný, moment dynamický, metody sestavování rovnic.

6. Rozbor provozních stavů. Elektromechanické přechodové děje.

7. Ztráty v elektropohonu, ustálený stav, přechodový děj, typy zatížení, dimenzování pohonů při proměnném zatížení.

8. Pohony se stejnosměrnými motory s cizím buzením, matematický model, bloková schémata řízení rychlosti, reverzační pohon.

9. Pohony se stejnosměrnými motory se sériovým buzením, matematický model, bloková schémata řízení rychlosti, trakční aplikace.

10. Pohony s asynchronními motory, transformace používaných systémů, matematický model, spouštění, brzdění.

11. Moderní způsoby řízení rychlosti asynchronních motorů, princip skalárního, vektorového a přímého řízení.

12. Pohony se synchronními motory, matematický model, spouštění, budicí systémy, řízení rychlosti synchronních motorů.

13. Pohony s motory s permanentními magnety, pohony s krokovými motory a se spínanými reluktančními motory.

14. Projektování pohonů, postup při výběru dodavatele. Uvádění pohonů do provozu. Princip a použití poměrných jednotek.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy. Kontaktové řízení elektrického pohonu, realizace na kontaktním přípravku.

2. Výpočet chování číslicové soustavy v časové a frekvenční oblasti.

3. Výpočet diferenčních rovnic PSD regulátoru.

4. Přechodné děje elektrických pohonů, měření časových konstant.

5. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky asynchronního motoru.

6. Dimenzování - určení výkonu motoru při cyklickém zatěžování pohonu.

7. Stejnosměrný cize buzený motor napájený z tyristorového řízeného reverzačního usměrňovače - měření mechanické charakteristiky pohonu.

8. Analýza a výpočet chování stejnosměrného cize buzeného motoru při přechodných dějích.

9. Návrh regulátorů pohonu se stejnosměrným cize buzený motorem.

10. Různé způsoby rozběhu asynchronního motoru s rotorem nakrátko.

11. Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem.

12. Synchronní ventilový pohon.

13. Měření na motoru s dvojím napájením.

14. Řízení servopohonu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kobrle, P., Pavelka, J.: Elektrické pohony a jejich řízení. Skripta ČVUT, 2019 (2016).

[2] Pavelka, J., Lettl, J., Hlinovský, V.: Cvičení z elektrických pohonů. Skripta ČVUT, 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZPO
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-340
Kobrle P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
St
místnost T2:F1-10
Kobrle P.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:F1-10
Zedník J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:F1-10
Frolov F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:F1-10
Frolov F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:F1-10
Kobrle P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:F1-10
Zedník J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
Čt

místnost T2:F1-10
Kobrle P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice haly
Laborator
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4693406.html