Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy výkonové elektroniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1B14ZVE Z,ZK 4 14+6l anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy, vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Osnova přednášek:

1.Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, výkonové polovodičové součástky a jejich chlazení.

2.Jednofázový jednopulzní usměrňovač s různými typy zátěže, časové průběhy veličin, základní charakteristiky.

3.Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.

4.Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.

5.Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení.

6.Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování.

7.Základy elektromagnetické kompatibility.

8.Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.

9.Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.

10.Napěťové a proudové střídače, způsoby řízení.

11.Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče.

12.Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.

13.Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem

2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy

3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže

4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení

5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač

6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač

7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy

8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek

9. Kontrolní test, příklady

10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť

11. Jednofázový měnič střídavého napětí

12. Měnič stejnosměrného napětí

13. Jednofázový napěťový střídač

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4693106.html