Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektrické pohony a trakce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M14EPT Z,ZK 6 14+6l česky
Přednášející:
Zdeněk Čeřovský, Jiří Lettl
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy dimenzování elektrických pohonů se střídavými motory při různých způsobech napájení a různých typech zatížení, jejich spolehlivost, provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro speciální účely i potřebnou technickou dokumentaci. Dále jsou studenti seznámeni se základy elektrické trakce, mechanikou jízdy kolejových vozidel, tramvajemi v městské hromadné dopravě, systémy elektrických lokomotiv, jakož i se systémy hybridních automobilů a elektromobilů a energetickými důsledky mobility ve společnosti vůbec.

Požadavky:

Podmínky pro obdržení zápočtu: docházka dle studijního řádu, aktivní účast na cvičeních, odevzdání protokolů z laboratorních úloh, schválení protokolů z laboratorních úloh vyučujícím.

Osnova přednášek:

1.Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory.

2.Dimenzování pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu.

3.Pohony s ventilátorovou charakteristikou.

4.Elektrické pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu.

5.Spolehlivost elektrických pohonů.

6.Elektrické pohony pro speciální účely.

7.Technická dokumentace.

8.Mobilita ve společnosti a její energetické důsledky.

9.Hybridizace a elektrifikace pohonu automobilů.

10.Systémy hybridních automobilů.

11.Mechanika jízdy kolejových vozidel.

12.Tramvaje v městské hromadné dopravě.

13.Elektrické lokomotivy.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Úvod ? seznámení s náplní předmětu, bezpečnost práce

2. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 1

3. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 2

4. Odvození matematického modelu stejnosměrného motoru

5. Realizace matematického modelu stejnosměrného motoru, vliv změny parametrů

6. Regulační smyčky stejnosměrného motoru

7. Matematický model asynchronního motoru

8. Vektorová regulace asynchronního motoru - úvod

9. Vektorová regulace asynchronního motoru - model

10. Vektorová regulace vs. skalární řízení asynchronního motoru, vliv změny parametrů

11. Charakteristiky pulzně řízeného ss sériového motoru

12. Měření účinnosti na hybridním pohonu

13. Exkurze

14. Kontrola vypracovaných protokolů, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Praha: NADAS. 1975.

Chan, C. C., Wong Y. S.: The state of the art of Electric Vehicles Technology. IPEMC 2004.

Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München, Oldenburg Industrieverlag, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:F1-114
Čeřovský Z.
Lettl J.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Konzultační K315
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4692706.html