Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Coding in digital communications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M37KDK Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

This course extends and deepens the topics of the basic communication theory courses in the following main areas. 1) Advanced information theory in coding and Network Information Theory develop a framework for understanding the principles of the channel coding in single-user and multi-node/multi-user scenarios. 2) The algebraic coding presents classical topics of block and convolutional codes. 3) Advanced coding technique focuses on turbo, LDPC, Space-Time codes and Wireless Network Coding. 4) Advanced decoding technique, namely iterative and multi-user decoding is a fundamental tool for decoding capacity approaching channel codes.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Advanced Information Theory in coding (coding theorem, feed-back, erasure, BSC, Outage Capacity)

2. Network Information Theory (1/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

3. Network Information Theory (2/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

4. Algebraic coding (GF(M^m))

5. Block Codes (cyclic codes)

6. Convolutional Codes (nonrecursive/recursive, polynomial formalism, General Transfer Function)

7. Advanced Coding - Turbo-Codes

8. Advanced Coding - LDPC

9. Iterative Decoding (Soft-In Soft-Out block, Forward-Backward algorithm)

10. Iterative Processing on Factor Graph (FG Sum-Product algorithm)

11. Space-Time Codes - design and performance criteria

12. Space-Time Codes (Block STC, Trellis STC, Layered STC)

13. Multi-User decoding

14. Elements of Wireless Network Coding (WNC, NC)

Osnova cvičení:

1. Information theory and coding theorem in single user system

2. Information theory and coding theorem in multi user system

3. Adaptive systems

4. Space-time MIMO systems

5. Advanced algorithms for block and convolutional coding

6. Turbo and LDPC coding and iterative decoding

7. Space-time coding

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley &Sons, ed.2, 2006

2. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

3. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4690906.html