Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení a regulace elektrických pohonů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14REP Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Evžen Thöndel, Radek Havlíček
Cvičící:
Evžen Thöndel, Radek Havlíček
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Regulované soustavy

2.Dynamické soustavy

3.Lineární soustavy

4.Zpětnovazební soustavy

5.Bloková schémata regulovaných soustav

6.Přenosová funkce

7.Analýza v kmitočtové oblasti

8.Stabilita zpětnovazebních soustav

9.Syntéza v kmitočtové oblasti, PID

10.Stavový prostor

11.Stavový popis soustavy

12.Řiditelnost a pozorovatelnost

13.Stavové zpětnovazební řízení

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do simulinku

2. Opakování matematického aparátu

3. Modelování přenosové funkce

4. Ukázka ladění regulátoru

5. Zadání samostatné práce PID regulátor

6. Samostatná práce v simulinku

7. Samostatná práce v simulinku

8. Samostatná práce v simulinku

9. Zadání druhé samostatné úlohy, test

10. Samostatná práce v simulinku

11. Samostatná práce v simulinku

12. Samostatná práce v simulinku

13. Kontrola odevzdaných samostatných prací, zápočet

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14REP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A4-203b
Thöndel E.
Havlíček R.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-305
Havlíček R.
Thöndel E.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689506.html