Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy elektrotechnického inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1B14ZEL KZ 3 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Technická dokumentace v elektrotechnice.

2.Technické zobrazování.

3.Kótování a tolerance.

4.Zásady psaní technických zpráv.

5.Zásady tvorby prezentací.

6.Zásady prezentování.

7.Základní typy elektrických signálů v silnoproudé elektrotechnice.

8.Základní pojmy z elektrotechniky.

9.Základy zapojování prvků v elektrotechnice.

10.Základy elektroinstalace.

11.Základní veličiny elektrického pole.

12.Základní veličiny magnetického pole.

13.Polovodičové prvky.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1.Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě.

2.Technické kreslení - elektrické schéma.

3.Technické kreslení - perspektiva, zobrazování.

4.Grafické zpracování naměřených dat.

5.Zásady prezentování.

6.Zásady prezentování.

7.Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC.

8.Měření na přípravku RC.

9.Měření na přípravku RC - pasivní prvky.

10.Početní příklady - pasivní prvky, řazení.

11.Měření na přípravku RC - pasivní prvky, řazení.

12.Zapojování elektrikého obvodu.

13.Zapojování elektrického obvodu, pájení.

14.Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689206.html