Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Komplexní analýza a transformace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B01KAT Z,ZK 7 4P+2S česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Matematická analýza 1 (B0B01MA1)
Přednášející:
Jan Hamhalter (gar.)
Cvičící:
Jan Hamhalter (gar.), Josef Hekrdla, Veronika Sobotíková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Komplexní čísla. Limita a derivace funkce komplexní proměnné.

2. Cauchy-Riemannovy podmínky, holomorfnost. Harmonické funkce.

3. Elementární funkce. Aplikace lineárního lomeného zobrazení.

4. Křivkový integrál, Cauchyova věta a Cauchyův integrální vzorec.

5. Reprezentace holomorfní funkce mocninnou řadou.

6. Laurentovy řady. Izolované singularity.

7. Reziduum. Reziduová věta a její aplikace.

8. Základní vlastnosti Fourierovy transformace.

9. Věta o inverzní Fourierově transformaci. Aplikace Fourierovy transformace.

10. Základní vlastnosti Laplaceovy transformace.

11. Inverzní Laplaceova transformace. Metoda odštěpení pólů. Aplikace Laplaceovy transformace.

12. Základní vlastnosti Z-transformace.

13. Inverzní Z-transformace. Aplikace Z-transformace.

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Stejná jako osnova přednášek.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] J.Hamhalter, J.Tišer: Funkce komplexní proměnné, Skripta FEL ČVUT, 2001.

Poznámka:

web predmetu: http://math.feld.cvut.cz/hamhalte/A3M01MKI.htm

Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/hamhalte/A3M01MKI.htm
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:D3-209
Hamhalter J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-52
Hamhalter J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Posluchárna
Út
místnost T2:C3-51
Sobotíková V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-51
Sobotíková V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-51
Sobotíková V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Posluchárna
St
Čt

místnost T2:C3-340
Hamhalter J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:A4-202a
Sobotíková V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:A4-202a
Sobotíková V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Ucebna
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681306.html