Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Wireless Technologies and Sensor Networks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M32BTS Z,ZK 5 2P + 2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

The lectures give overview of fundamental principles of wireless networks in various areas of their application. Students will understand architecture, principles and protocols used in different wireless technologies and learn how these technologies can be exploited in real world applications. The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Požadavky:

Students must have fundamental knowledge of modulations, coding techniques and multiple access methods for wireless networks. Furthermore, they must understand to components of a communication chain, signal propagation and radio channel characteristics (attenuation, gain, interference, noise) and characteristics of spectrum and signals (mean value, energy, power, correlation, etc.).

Osnova přednášek:

1. Introduction to wireless networks, medium access

2. Routing in wireless sensor networks - metrics and protocols

3. RFID - evolution, communication chain, physical layer

4. From M2M to IoT - M2M communication technology and IoT services

5. System design and operation of M2M/IoT - examples from practice

6. M2M/IoT protocols and interfaces

7. LPWAN/LPN protocols for IoT - LoRa, Sigfox, IQRF

8. Bluetooth - network topology, physical layer, data transmission and control

9. IoT in mobile networks

10. WiFi - evolution, network topology, physical layer, frequency bands

11. WiFi - data transmission, data and control frames, medium access control

12. Concepts of Industry 4.0 and Smart City

13. WiMAX - network topologies, data transmission and control

14. Vehicular communication

Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Medium acccess control

3. Routing protocols

4. IQRF

5. LAB 1 - group A - LoRaWAN

6. LAB 1 - group B - LoRaWAN

7. LAB 2 - group A - NB-IoT

8. LAB 2 - group B - NB-IoT

9. LAB 3 - group A - Configuration and hacking of WiFi

10. LAB 3 - group B - Configuration and hacking of WiFi

11. LAB 4 - group A - V2X communication

12. LAB 4 - group B - V2X communicationi

13. Reserve

14. Assessment

Cíle studia:

The goal is to teach students how to solve problems related to deployment of wireless networks, their operation or development of wireless networks components.

Studijní materiály:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, „ WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas,“ Wiley, 2013.

[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, „Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice,“ Wiley, 2010.

[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, „Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking,“ O'Reilly Media, 2014.

[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, „Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice,“ Wiley 2012.

[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4677006.html