Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projektové a změnové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PCM.16 KZ 3 1P+2C česky
Předmět je náhradou za:
Projektové manažerství (MI-PRM)
Přednášející:
Petra Pavlíčková (gar.)
Cvičící:
Petra Pavlíčková (gar.), Pavel Krejčí
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět má za cíl seznámit studenty s nástroji a postupy projektového řízení a řízení změn v prostředí ICT. Studenti absolvováním předmětu budou ovládat jednotlivé metody a techniky projektového a změnového řízení a ty aplikovat do praxe. Náplň předmětu vychází z obsahu mezinárodních standardů, norem a metodik projektového řízení a v praxi užívaných přístupů.

Požadavky absolvování předmětu:

Ůčast na kontaktní výuce (přednášky, cvičení).

Vypracovat projekt na dané téma dle učitelem stanovených kritérií.

Požadavky:

Základní orientace v problematice projektového řízení. Znalosti ohledně vývoje IS. Prezentační a komunikační dovednosti.

Osnova přednášek:

1. Vymezení projektového a změnového řízení - podstata, členění projektů a projektová portfolia, role IT při realizaci projektů. Projektová kancelář.

2. Organizační struktura a procesní model projektu. Metody a přístupy řízení projektů (vodopádové, agilní, bimodální, apod.). Komunikace a role v projektovém týmu.

3. Fáze projektových činností - výchozí podmínky, plánování, návrh a implementace projektů. Strategické, taktické a operativní řízení projektů a programů.

4. Techniky a metody projektového řízení. Řešení změnových požadavků. Řízení změn IT projektu.

5. Finanční řízení v projektovém managementu. Standardy a nástroje řízení kvality v projektovém řízení.

6. Řízení změn v organizaci - externí a interní faktory, adaptace změny.

Osnova cvičení:

1. Sestavení týmů, stanovení rolí v rámci projektu. Zadání semestrálního projektu.

2. Sestavení business case projektu. Sestavení harmonogramu. Zdrojová analýza. Seznam otázek na zadavatele.

3. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad dotazy na zadavatele, reakce zadavatele.

4. Stanovení tabulky rizik. Řízení rizik projektu. Matice odpovědností a kuminikační matice.

Analýza procesů a návrh architektury zadaného projektu.

5. Prezentace jednotlivých týmů. Diskuse nad návrhy procesů a architektury.

Use Case model a analytické nástroje.

6. Metodiky testování, testovací případy, scénáře a plán testů. Návrh testovacích scénářů.

7. Prezentace jednotlivých týmů - testovací scénáře. Diskuse nad návrhy.

8. Řízení změn v projektu. Návrh Change Requests.

9. Zadání jednotlivým týmům vyřešení problému v rámci projektu (sada předem definovaných problémů). Diskuse nad návrhy Change requests reportů.

10. Konzultační cvičení - finální prezentace semestrálních projektů.

11. Uzavírání projektu a hodnocení projektu. Lessons learned.

12. Simulace a predikce stavu a vývoje IT projektu. Best practices.

Cíle studia:

Seznámit studenty s nástroji a postupy projektového řízení a řízení změn v prostředí ICT.

Studijní materiály:

Doležal, Jan a kol. Projektový managementbpodle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2012, 526 s Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

Svozilová, Alena. Projektový management. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 380s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-PCM.16/

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.#

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-PCM.16/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-s135
Pavlíčková P.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost T9:301
Pavlíčková P.
Krejčí P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:301
Pavlíčková P.
Krejčí P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4672406.html