Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Bezpečnostní kódy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-BKO.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Pavel Kubalík (gar.), Alois Pluháček (gar.)
Cvičící:
Pavel Kubalík (gar.), Alois Pluháček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

V předmětu jsou prezentovány možnosti opravy a zjišťování chyb a jejich shluků v datech ukládaných do pamětí nebo přenášených různými kanály.

Požadavky:

Základy lineární a obecné algebry, návrh kombinačních a sekvenčních logických obvodů na úrovni hradel.

Osnova přednášek:

1. Základní principy kódování a jednoduché kódy.

2. Lineární kódy.

3. Kódy generované mnohočlenem.

4. Cyklické kódy, konečná tělesa a minimální mnohočleny.

5. Kódy pro opravu shluků chyb.

6. Oprava shluků chyb.

7. Součty kódů a součiny kódů a kódy RM.

8. Kódy BCH.

9. Kódy pro opravy slabik a kódy RS.

10. Konvoluční kódy a turbo kódy.

11. Kódy pro aritmetiku.

Osnova cvičení:

1. Konečná tělesa a mnohočleny.

2. Lineární kódy.

3. Cyklické kódy.

4. Test.

5. Opravy shluků chyb.

6. Kódy BCH.

Cíle studia:

Na informace zapsané do paměti nebo přenášené různými kanály se mohou superponovat chyby. V předmětu budou prezentovány kódy, které umožňují zjištění nebo dokonce opravu chyb, jejich shluků a skupin. Bude prezentován také návrh příslušných kodérů a dekodérů.

Studijní materiály:

Lin, S., Costello, D. J.: Error Control Coding, 2nd Edition. Prentice Hall 2004. ISBN 9780130426727.

Moreira, J. C., Farrell, P. G. : Essentials of Error-Control Coding. Wiley 2006. ISBN 9780470029206.

Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL 1989.

Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek, T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám. Praha, ČVUT 1992. ISBN 8001008525.

Poznámka:

Studenti, kteří jsou opakovaně přijati a mají v minulém studiu úspěšně absolvován předmět AAK, mohou požádat o vykonání rozdílové zkoušky a pak jim bude uznán předmět MI-BKO.16. Toto ale platí pouze pro obor Návrh a programování vestavných systémů, zatímco pro obor Počítačová bezpečnost se předmět AAK případně uzná pouze jako volitelný předmět. Pro opozdilce: Student, kterému chybí AAK, si zapíše BKO a podrobí se rozdílové zkoušce. Po absolvování BKO.16 a rozdílové zkoušky, bude studentovi uznán povinný předmět AAK.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-942
Pluháček A.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-942
Pluháček A.
11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4671306.html