Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lékařské aplikace biologických účinků EM pole

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B17LAB Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Jan Vrba (gar.)
Cvičící:
Jan Vrba (gar.), Ladislav Oppl
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem je seznámit studenta s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně. Hygienické normy, klinické využití působení elektromagnetického pole na biologické systémy, mikrovlnná hypertermie, měření dielektrických parametrů biologických tkání, elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů, nukleární magnetické rezonance, interakce optického záření s biologickou tkání.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B17LAB

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/ nebo

http://www.elmag.org/sites/default/files/users/oppl/files/LAB%20-%20informace.pdf

Osnova přednášek:

1.Interakce EM pole s biologickými systémy (teoretický základ) - biosystém jako generátor elektromagnetického pole

2.Numerické simulace interakcí EM pole s biologickými systémy

3.Biologické účinky EM pole, hygienické normy a předpisy

4.Elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů

5.Využití EM pole pro terapeutické účely v medicíně, klinické výsledky

6.Mikrovlnná termoterapie v onkologii, urologii, kardiologii, chirurgii, atp.

7.Modelové výpočty - plánování léčby

8.EM aplikátory pro lokální léčbu na bázi mikrovlnné termoterapie

9.EM aplikátory pro intrakavitární a pro regionální léčbu

10.Využití EM pole pro diagnostické účely v medicíně (přehled a porovnání metod)

11.Magnetická rezonance (MR), principy a klinické využití

12.Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii (MR, radiometrie, atp.)

13.Mikrovlnná tomografie

14.Vzájemné působení optického záření a biologické tkáně

Osnova cvičení:

1. Základy mikrovlnné techniky - přehled + opakování

2. Absorpce elektromagnetického pole v biologické tkáni - měření a vyhodnocení elektromagnetického pole v optické oblasti aktivních biologických systémů

3. Hygienické normy - výpočty a měření

4. Technické vybavení pro hypertermii - (exkurze: Ústav radiační onkologie - ÚRO)

5. Hypertermické aplikátory - přehled (laboratoř K 13117)

6. Testování hypertermických aplikátorů - vodní fantom (laboratoř K13117)

7. Testování hypertermických aplikátorů - agarový fantom (laboratoř K13117)

8. Návrh vlnovodného aplikátoru

9. Návrh aplikátoru pro intrakavitární léčbu

10. Návrh aplikátoru pro regionální léčbu

11. Modelové výpočty teplotního profilu při termoterapii

12. Numerické výpočty teplotního profilu při termoterapii (laboratoř K13117)

13. Měření teploty (laboratoř K 13117)

14. Biologické experimenty pro výzkum účinků EM pole na člověka

Cíle studia:

Seznámení s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně.

Studijní materiály:

1.Vrba.J.: „Lékařské aplikace mikrovlnné techniky“, skripta ČVUT, leden 2007

2.Vrba.J.: „Úvod do mikrovlnné techniky“, skripta ČVUT, květen 2007

3. http://www.elmag.org/doku.php/frvs:mer_emise_fot_2011

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B17LAB
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B2-621
Vrba J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-621
Vrba J.
Oppl L.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4667106.html