Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikrovlnné měřicí systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M17MMS KZ 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou vf. a mikrovlnného měření ve frekvenčním pásmu 10 MHz - 100 GHz. Studenti jsou seznamovány s principy činnosti a konstrukčním řešením základních mikrovlnných měřicích přístrojů i složitých měřicích systémů včetně používaných měřicích metod. Jsou probírány generátory, syntezátory, wattmetry, frekvenční čítače, měřiče šumu, spektrální, skalární a vektorové analyzátory, osciloskopy. Jsou analyzovány zdroje chyb měření a odpovídající korekční metody. Předmět vede k získání profesionálních dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měření včetně správné volby měřicích přístrojů, měřicí metody a vyhodnocení měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17MMS

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Mikrovlnné generátory a syntezátory

2. Mikrovlnné čítače frekvence, měření frekvence

3. Mikrovlnné spektrální analyzátory

4. Šum a jeho měření

5. Měření výkonu

6. Mikrovlnný skalární analyzátor

7. Vektorový analyzátor obvodů s frekvenční konverzí

8. Měření s-parametrů, chyby měření, kalibrace

9. Vektorové měřicí systémy se šestibrany

10. Měření symetrických (diferenčních) obvodů

11. Měření v časové oblasti

12. Mikrovlnné osciloskopy

13. Měření nelineárních obvodů

14. Měření ve volném prostoru a měření materiálů

Osnova cvičení:

1. Úvod do práce na mikrovlnných zařízeních, konektory, kabely

2. Mikrovlnný digitální spektrální analyzátor, praktická měření

3. Měření směšovačů, intermodulačních parametrů zesilovačů

4. Měření kompresních bodů zesilovačů

5.Skalární analyzátor obvodů HP 8757E, praktická měření

6. Měření přepínačů, analogových a digitálních atenuátorů

7. Měření výk. stability generátorů

8. Mikrovlnné generátory HP 8620C, HP 8350B

9.Mikrovlnný frekvenční čítač TR 5212

10. Vektorový analyzátor obvodů HP 8410. Měření Q

11. Řídicí systém „HP 8410-PC Controlling system“

12. Měření rozptylových parametrů mikrovlnných tranzistorů

13. Měření odrazů a přenosů v časové oblasti v bezodrazové laboratoři

14. Kontrola zpracování jednotlivých úloh, zápočet

Cíle studia:

Předmět vede k získání profesionálních dovedností v oblasti vysokofrekvenčních a mikrovlnných měření včetně správné volby měřicích přístrojů, měřicí metody a vyhodnocení měření.

Studijní materiály:

[1] Bailey A. E.: Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London 1985

[2] Bryant, G.H.: Principles of Microwave Measurements. IEE Electrical Meas. 5, Peter Peregrinus Ltd., London 1997

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4667006.html