Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Transmission Lines for Data Transfer

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2B17VDP Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje s metodami analýzy a vlastnostmi široké škály typů vedení a vlnovodů používaných pro přenos datového signálu a pro konstrukci obvodových prvků ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Pozornost je věnována obecným vlastnostem přenosových vedení jako pasivních lineárních systémů, jejich maticovému popisu, impedančnímu přizpůsobování a principům činnosti obvodů založených na vlastnostech vedení - přizpůsobovacích obvodů, resonátorů, překážek a přechodů na vedení, vazebních členů, děličů výkonu apod. Vhodným způsobem je kombinován obvodový a polní popis.

Požadavky:

základní znalosti teorie elektromagnetického pole a teorie obvodů

Osnova přednášek:

1. Přehled nejčastěji používaných vedení, jejich parametry a klasifikace: dvouvodičová vedení, kroucené páry, vícepárové a ploché kabely, planární mikropásková, štěrbinová a koplanární vedení, drátové a planární sběrnice, vlnovody.

2. Teorie vedení - telegrafní rovnice, impedanční poměry na vedení, zatížené vedení, vstupní impedance

3. Smithův diagram - grafický způsob zobrazení transformace impedancí

4. Přizpůsobování impedancí, eliminace odrazů

5. Popis vedení a vysokofrekvenčních obvodů maticemi: S, T, ABCD parametry, smíšené S-parametry, orientované grafy

6. Dvoudrátová a koaxiální vedení, kroucené páry, vícepárová vedení

7. Vázaná vedení, parazitní přeslechy

8. Vícevodičová vedení, planární sběrnice pro vysokorychlostní datové přenosy

9. Planární typy vedení - mikropásková, pásková, štěrbinová a koplanární

10. Kovové a planární vlnovody

11. Překážky na vedení, přechody mezi různými typy vedení a vlnovody

12. Vazební členy a děliče výkonu

13. Rezonátory a vysokofrekvenční obvody využívající vlastnosti vedení

14. Periodické struktury na vedení - úvod k realizaci filtrů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.

2.R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.

3.C. R. Paul, Analysis of Multiconductor Transmission Lines, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2007.

4.K. Hoffmann, Pasivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2B17VDP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4665406.html