Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Algoritmy data miningu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-ADM.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Daniel Vašata, Pavel Kordík (gar.), Karel Klouda
Cvičící:
Daniel Vašata, Pavel Kordík (gar.), Karel Klouda
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět je vhodný pro studenty, kteří se chtějí seznámit s disciplínou vytěžování znalostí z dat (data mining). Pokrývá nejužitečnější algoritmy, které lze snadno využít v kterékoli oblasti informatiky.

Požadavky:

základy statistiky, algoritmizace

Osnova přednášek:

1) Úvod a základní úlohy data miningu, klasifikace, predikce, algoritmus nejbližších sousedů a jeho varianty

2) Model, hodnocení modelu, plasticita, regularizace

3) Úvod do klasifikace a regrese

4) Rozhodovací stromy (algoritmy C4.5, CART, MARS)

5) Klasifikace pomocí perceptronů a její zobecnění

6) Lineární, polynomiální a logistická regrese, algoritmy LMS, MLE

7) Nelineární SVM-klasifikátory a SV-regrese

8) Induktivní modelování - algoritmy GMDH MIA, COMBI

9) Nelineární regrese pomocí vícevrstvých perceptronů

10) Kombinování modelů (algoritmus Adaboost)

11) Statistický přístup k umělým neuronovým sítím

12) Shluková analýza (algoritmy K-středů, hierarchické shlukování, neuronový plyn, SOM)

13) Využití statistického přístupu při volbě počtu skrytých neuronů

Osnova cvičení:

Seznámení s nástroji Rapidminer, Matlab

Zadání semestrální práce

Konzultace

Prezentace

Zápočet

Cíle studia:

Předmět je vhodný pro studenty, kteří se chtějí seznámit s disciplínou vytěžování znalostí z dat (data mining). Pokrývá nejužitečnější algoritmy, které lze snadno využít v kterékoli oblasti informatiky.

Studijní materiály:

Hastie T.,Tibshirani R.,Friedman J., The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2011

Poznámka:

Rozsah: 2p+1c

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Klouda K.
Vašata D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
Čt
místnost T9:348
Klouda K.
Vašata D.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Klouda K.
Vašata D.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Klouda K.
Vašata D.

16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4663206.html