Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikrovlnná měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M17MIM Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Přemysl Hudec (gar.), Karel Hoffmann, Tomáš Kořínek
Cvičící:
Přemysl Hudec (gar.), Karel Hoffmann, Tomáš Kořínek
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Zejména v důsledku mimořádně rychlého rozvoje bezdrátových radiových datových přenosů (mobilních i stacionárních) roste i potřeba měření různých elektrických veličin v pásmu od stovek MHz až po desítky GHz. Předmět Mikrovlnná měření seznamuje studenty se všemi důležitými měřicími přístroji, měřicími zapojeními a metodami, které se v daném oboru používají. U všech měřicích přístrojů poznají studenti jejich vnitřní strukturu a principy činnosti, seznámí se i s různými měřicími zapojeními a optimálním nastavením. Probírány jsou i složitější měřicí sestavy, například ty určené k měření šumových a nelineárních parametrů. Cvičení jsou věnována praktickým měřením s využitím moderních měřicích přístrojů, při nich poznají studenti i řadu často používaných VF a mikrovlnných komponent, obvodů a subsystémů. Vedle obvodů si studenti změří i řadu digitálně modulovaných signálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Měřené parametry, chyby měření, vliv impedančního přizpůsobení

2. Komponenty měřicích sestav - propojovací vedení, přechody, bezodrazové koncovky, atenuátory

3. Komponenty měřicích sestav - děliče výkonu, vazby, detektory, můstky

4. Mikrovlnné generátory a syntezátory

5. Měření frekvence

6. Měření výkonu

7. Skalární analyzátory

8. Vektorové analyzátory obvodů

9. Měření s-parametrů, vektorová kalibrace

10. Spektrální analyzátory

11. Měření nelineárních parametrů

12. Měření šumových parametrů a fázového šumu

13. Vektorový analyzátor signálů, měření digitálně modulovaných signálů

14. Mikrovlnné osciloskopy, měření v časové oblasti

Osnova cvičení:

1. Obsah a organizace laboratorních prací

2. Skalární analyzátor - měření mikrovlnných integrovaných obvodů MMIC

3. Skalární analyzátor - měření vlnovodových obvodů

4. Vektorový analyzátor obvodů - měření s-parametrů

5. Vektorový analyzátor obvodů - měření IQ modulátoru

6. Vektorový analyzátor obvodů - měření rezonátorů

7. Měření nelineárních parametrů - měření generátoru, zesilovačů

8. Měření nelineárních parametrů - měření násobičů frekvence, směšovačů, limiterů

9. Měření šumového čísla parametrů - zesilovačů, pasivních prvků

10. Mikrovlnné osciloskopy - měření diagramu oka

11. Vektorový analyzátor signálů - měření EVM

12. Komplexní měření mikrovlnného systému

13. Komplexní měření mikrovlnného systému

14. Kontrola měřicích protokolů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Hoffmann K., Hudec P.: Vysokofrekvenční a mikrovlnná měření, skriptum ČVUT 2009.

Teppati V., Ferrero A., Sayed M.: Modern RF and Microwave Measurement Techniques, Cambridge University Press 2013.

Scott A. W., Frobenius R.: RF Measurements for Cellular Phones and Wireless Data Systems, John Wiley and Sons 2008.

McCune E.: Practical Digital Wireless Signals, Cambridge University Press 2010.

Další studijní materiály včetně přednáškových prezentací, návodů a protokolů k laboratorním úlohám budou na Moodle.

Poznámka:

Předběžné údaje.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17MIM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4662206.html