Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Runtime Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-RUN.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Student become familiar - theoretically and practically - with runtime systems and virtual machines for various programming languages.

Požadavky:

Object-oritented programming, machine code, programming languages (C, C++, Java, Smalltalk, or another dynamic language).

Osnova přednášek:

1. Runtime for C/C++, static vs. dynamic linking, position independent code, memory management.

2. Calling conventions, system calls, signals and exceptions.

3. Virtual machines for high-level languages: JVM, MSIL, Squeak, SELF.

4. Organization of object heap. Object table. Immediate values.

5. Memory management, basic garbage collection methods.

6. Bytecode and its interpretation.

7. Just-in-time compilations, method lookup optimizations techniques.

8. Advanced optimization techniques: inlining, custom-compilation. SELF SIC.

9. Thread implementation. Green vs. Native threads.

10. JVM: mapping of threads and synchonization primitives to OS resources.

11. Exceptions - implementation in C++, JVM, Smalltalk.

12. Security mechanisms in VMs. Verification of the bytecode. Security Manager.

13. Foreign function calls. Cross-language calls.

14. VM Bootstrap. metacircular VM.

Osnova cvičení:

1. TBD.

Cíle studia:

The aim is to complete education in the field of programming languages with the knowledge of runtime systems and virtual machines for different kinds of programming languages.

Studijní materiály:

1. Smith, J., Nair, R. ''Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes''. Morgan Kaufmann, 2005. ISBN 1558609105.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MI-RUN/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-RUN/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4659806.html