Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Security and Secure Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-BPR.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se naučí posuzovat a zohledňovat bezpečnostní rizika při návrhu svého kódu a řešení v běžné inženýrské praxi. Od teorie modelování bezpečnostních rizik přistoupí k praxi, ve které si vyzkouší běh programů pod nižšími oprávněními a jak tato oprávnění stanovovat, protože ne každý program musí nutně běžet s administrátorským oprávněním. Budou také prakticky demonstrována rizika spojená s přetečením bufferu. Dále se studenti budou krátce věnovat zabezpečení dat a jak toto zabezpečení souvisí s databázovými systémy a webem. V závěru se budou věnovat útokům typu DoS (Denial of Service) a obraně proti nim.

Požadavky:

Programování v C, znalost základních programových rozhraní a architektur počítačových systémů, základní znalost SQL, základní znalost Javascriptu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do bezpečného programování, modelování bezpečnostních rizik

2. Generování kódu a struktura spustitelného souboru

3. Přetečení bufferu

4. Psaní bezpečného kódu v C

5. Úrovně bezpečnostních oprávnění, ACL

6. Běh programu při nízkých oprávněních

7. Zabezpečení a integrita dat

8. Datový vstup, kanonická reprezentace a bezpečnost

9. Databáze a bezpečnost

10. Bezpečnost webových aplikací

11. Bezpečnost socketů

12. Útoky typu denial-of-service

Osnova cvičení:

1. Generování kódu a rozbor existující aplikace

2. Přetečení bufferu

3. Psaní bezpečného kódu v C

4. Běh při nízkých oprávněních

5. SQL injection

6. Bezpečnost webových aplikací

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Howard, M. - LeBlanc, D.: Writing Secure Code, 2nd Edition, Microsoft Press, 2003, 9780735617223.

[2] Howard, M. - LeBlanc, D.: Writing Secure Code for Windows Vista, Microsoft Press, 2007, 9780735623934.

[3] Seacord, R. C.: Secure Coding in C and C++, 2nd Edition, Addison-Wesley Professional, 2013, 9780321822130.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2036

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2036
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4657706.html