Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Automata in Text Pattern Matching

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-AVY.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Students learn algorithms for searching in texts using finite automata. They become acquainted with the searching problems taxonomy and learn the principles of automata constructions for solving these problems. They will be able to apply the gained knowledge in the design of applications required text pattern matching, such as data streaming, DNA sequencing, etc.

Požadavky:

Basics of formal language theory, language translations, and finite automata.

Osnova přednášek:

1. Text systems, basic notions, taxonomy of text pattern matching problems.

2. Forward pattern matching, models of searching algorithms.

3. Nondeterministic search automata.

4. Simulation of nondeterministic search automata, bit parallelism, dynamic programming.

5. Prefix and suffix automata.

6. Factor automata, factor oracle, suffix oracle.

7. Borders and periods in texts.

8. Repetitions in texts, exact and approximate.

9. Simulation of nondeterministic search automata, fail function, the MP a KMP algorithms.

10. Simulation of nondeterministic search automata, fail function, the AC algorithm.

11. Backward single pattern matching, the BM algorithm, the CW algorithm.

12. State-of-the-art in text pattern matching (e.g., matching in a multidimensional text, searching in a compressed text).

Osnova cvičení:

1. Finite automata, basic operations with finite automata. Taxonomy of pattern matching problems for exact and approximate matching.

2. Nondeterministic search finite automata. Deterministic search finite automata and their complexity.

3. Simulation of nondeterministic search finite automata, bit parallelism, dynamic programming, MP & KMP algorithms, AC algorithm.

4. Construction of prefix and suffix automata. Construction of factor automata, factor & suffix oracles.

5. Computation of borders and periods of text. Searching exact and approximate repetitions in text.

6. Backward pattern matching - BM & CW algorithms.

Cíle studia:

The module deals with automata models of algorithms for text searching. The main topics are text pattern matching and repetitions. In both cases, both exact and inexact pattern matchings are considered. The fundamental formal tool for description of the algorithms is the finite automaton. The knowledge gained in this module can be applied in analysis and design of algorithms for text pattern matching.

Studijní materiály:

1. Melichar, B., Holub, J., Polcar, T. ''Text searching algorithms''. Volume I and II, Lecture notes. Prague, CTU, 2008.

2. Melichar, B., et al. ''Text searching algorithms''. Seminars. Prague, CTU, 2008.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MIE-AVY

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MIE-AVY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4657506.html