Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilé architektury počítačových systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-POA.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Pavel Tvrdík (gar.), Jan Fesl, Jiří Kašpar, Tomáš Vondra
Cvičící:
Pavel Tvrdík (gar.), Jan Fesl, Jiří Kašpar, Tomáš Vondra
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Student se seznámí se současnými řešeními v architektuře ICT infrastruktury podniků, výzkumných útavů a orgánů státní správy. Jedná se o servery, klastry, gridy, SMP počítače, virtuální sítě počítačů, datová centra a ostatní komplexní počítačové systémy. Předmět se dotkne i architektur systémů, které dnes začínají objevovat jako platformy pro cloud computing. Po absolvování předmětu bude student rozumět infrastruktuře, která odpovídá požadavkům na dostupnost, škálovatelnost, zabezpeční dat a přístupu, odolnost proti výpadku.

Požadavky:

Architektury počítačů, základy počítačových sítí a operačních systémů.

Osnova přednášek:

1. HW architektury a trendy.

2. Uložení informací,

jejich zabezpečení a přenos,

spolehlivost, teorie systémů

hromadné obsluhy.

3. Datová úložiště I. - Disky.

4. Datová úložiště II. - Pásky a ostatní technologie.

5. Horizontálně škálované počítačové systémy.

6. Vertikálně škálované počítačové systémy.

7. Techniky vysoké dostupnosti I. - Úvod.

8. Techniky vysoké dostupnosti II.- Klastry.

9. Techniky virtualizace I.- Úvod, virtualizace periferií.

10. Techniky virtualizace II.- Virtuální stroje.

11. Techniky virtualizace III.- Virtualizace na SW úrovni.

12. Management komplexních architektur.

13. Cloud Computing

Osnova cvičení:

1. Vlastnosti RAID.

2. Volume manager a filesystém.

3. Partitioning, resource management.

4. Clustering.

5. Virtualizace I. (VMware Player , VirtualBox)

6. Virtualizace II. (VMware ESXi, Virtual Alpha)

Cíle studia:

Cílem toho předmětu je představit techniky a principy, které se používají při návrhu moderní ICT infrastruktury, jako virtualizace, řešení vysoké dostupnosti, víceúrovňová architektura systému apod. Hlavní důraz bude kladen na to, jak návrh architektury IT infrastruktury pomáhá řešit potřeby provozu a podnikání firmy či organizace. Tyto znalosti a dovednosti jsou užitečné na pozicích jako architekt infrastruktury, technologický konzultant, systémový administrátor, apod.

Studijní materiály:

Smith, J., Nair, R. ''Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes''. Morgan Kaufmann, 2005. ISBN 1558609105.

Foster, I., Kesselman, C. ''The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure (2nd Edition)''. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609334.

Buyya, R. ''High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems Vol. 1 and 2''. Prentice Hall, 1999. ISBN 0130137847 and 0130137855.

Schulz, G. ''The Green and Virtual Data Center''. CRC Press, 2009. ISBN 1420086669.

Poznámka:

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Architektury počítačových systémů

https://courses.fit.cvut.cz/MI-POA/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-POA/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-1447
Vondra T.
Fesl J.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost T9:105
Vondra T.
Fesl J.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt
místnost T9:303
Vondra T.
Fesl J.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4656506.html