Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Semantic Web

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-SWE.16 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students learn modern standards, techniques, tools, methodologies and vocabularies used for knowledge extraction and representation according to the Linked Data principles, which are a modern take on the semantic web. The course covers practical aspect such as data extraction, triplification (conversion to RDF), linking and publishing. Students will be familiarized with widely used vocabularies and ontologies such as RDF, RDFS, OWL, FOAF, SKOS, Dublin Core etc.

Požadavky:

Basics understanding of the following techniques:

- relational databases (SQL)

- XML

- object-oriented programming (Java preferred, C#)

- HTTP, HTML

Osnova přednášek:

1. Linked Data and the Semantic web - motivation, examples

2. RDF data model, RDF Schema, common RDF serializations (Turtle, RDF/XML)

3. Commonly used vocabularies: RDF, RDFS, SKOS, Dublin Core, VoID, FOAF, VCard

4. Publishing of RDF and Linked Data, RDFa, RDFa Lite, Microformats, Microdata

5. RDF and Linked Data Storage - Triple (Quad) Stores: Openlink Virtuoso, Apache Jena Fuseki, OpenRDF Sesame

6. Networking among students for link discovery, early student project results

7. SPARQL query language

8. Linking of Linked Data: Principles and tools (Silk, Limes)

9. Typical process of triplification, examples

10. OWL - Web Ontology Language

11. Visualizing Linked Data

12. More vocabularies: GoodRelations

13. Conclusions

Osnova cvičení:

1. Linked Data examples, manual description of resources in RDF

2. Identification of suitable data sources and possible linking

3. Triplification of selected data sources - vocabularies, URIs

4. Data storage and querying using SPARQL

5. Data linking

6. Using Linked Data in applications

7. Presentation

Cíle studia:

At the end of this course, students should be familiar with the Linked Data principles and the semantic web and should be able not only to consume Linked Data in their applications, but also to contribute to the Linked Data web by publishing their own datasets according to commonly used techniques and vocabularies.

Studijní materiály:

1. Textbook: Tom Heath, Christian Bizer: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. http://linkeddatabook.com/

2. Christian Bizer, Tom Heath, Tim Berners-Lee: Linked Data - The Story So Far http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf

3. Example datasets: http://linked.opendata.cz

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2250

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2250
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4654006.html