Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezdrátové technologie a senzorové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32BTS Z,ZK 5 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových a senzorových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Předmět studenty seznámí s návrhem a konfigurací bezdrátových sítí i síťových prvků. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Osnova přednášek:

1. Úvod do bezdrátových sítí - klasifikace, topologie, přístupové metody

2. Základní řešení infrastruktury pro provoz služeb IoT

3. Bezdrátové sítě pro IoT - topologie sítě, přenos dat, řízení přenosu dat

4. IoT - od HW ke službě

5. Bluetooth - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace

6. IoT v mobilních sítích

7. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích - metriky a protokoly

8. Bezdrátové satelitní komunikace

9. WiFi - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma

10. WiFi - přenos dat, datové a řídicí rámce, přístup k rádiovému kanálu

11. WiMAX - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace

12. RFID - vývoj, komunikační řetězec, fyzická vrstva

13. Průmyslové bezdrátové sítě - návrh, provoz, spolehlivost, EMC

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří, platforma pro řešení projektů - Open Air Interface

2. Platforma pro řešení projektů

3. Zadání projektu

4. Konzultace a řešení projektu

5. Konzultace a řešení projektu

6. Konzultace a řešení projektu

7. Konzultace a řešení projektu

8. Konzultace a řešení projektu

9. Průběžná prezentace projektu

10. Konzultace a řešení projektu

11. Konzultace a řešení projektu

12. Konzultace a řešení projektu

13. Odevzdání a obhajoby projektu

14. Obhajoby projektu, zápočet

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

Studijní materiály:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, „ WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas,“ Wiley, 2013.

[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, „Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice,“ Wiley, 2010.

[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, „Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking,“ O'Reilly Media, 2014.

[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, „Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice,“ Wiley 2012.

[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4650906.html