Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přístupové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32PRS Z,ZK 5 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět pokrývá oblast vysokorychlostního přenosu informace v přístupové úrovni sítě s důrazem na využití optických přenosových médií v návaznosti na metalická vedení (FTTx). V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Požadavky:

Obecné znalosti z oblasti Telekomunikačních sítí, např. v rozsahu předmětu Telekomunikační systémy a sítě. Vítaná je znalost vlastností optických vláken a přenosu signálů v optických sítích.

Osnova přednášek:

1. Dělení přístupových sítí. Sítě NGA. Komunikační požadavky a protokoly.

2. Topologie a architektury přístupových sítí. Otevřené přístupové sítě.

3. Vlastnosti metalického přenosového prostředí, modelování parametrů telekomunikačních vedení.

4. Konstrukce a výroba metalických kabelů, přeslechy a jejich modelování.

5. Uspořádání účastnických přípojek. Typy přípojek, použité modulace a kódování.

6. Informační propustnost digitálních účastnických přípojek. Rozbor omezení pro praxi.

7. Modemy VDSL2, frekvenční pásma, modulační metody a potlačování přeslechů.

8. Přípojky G.fast, další rozšiřování propustnosti.

9. Optické přístupové sítě, topologie sítě, varianty FTTx, přenos typu bod-bod.

10. Pasivní optické sítě, sdílení přenosového média, varianty a dosahované přenosové rychlosti.

11. Optické přístupové sítě s rychlostí 10 Gbit/s a vyšší, využití vlnového multiplexu.

12. Optimalizace topologie a dimenzování přístupových sítí. Útlumová bilance.

13. Přenos dat v sítích kabelové televize. Topologie, varianty, dosažitelné parametry.

14. Využití energetických vedení pro přenos dat, systémy PLC a BPL.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři.

2. Kalkulace teoretické informační propustnosti.

3. Kalkulace útlumové bilance.

4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.

5. Úloha A - měření na vedeních.

6. Úloha B - měření na přípojce VDSL2.

7. Úloha C - měření v pasivní optické síti.

8. Úloha D - měření v síti kabelové televize.

9. Úloha E - analýza propustnosti a parametrů datového toku.

10. Zadání samostatného projektu.

11. Řešení projektu.

12. Konzultace k projektu.

13. Prezentace a hodnocení projektu

14. Náhradní cvičení, zápočet.

Cíle studia:

V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Studijní materiály:

Lafata, P. - Vodrážka, J.: Optické přístupové sítě a přípojky FTTx.. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05463-5

Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-03386-4

Keiser, G.: FTTX Concepts and Applications, Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-70420-1

Kazovsky, L. G. - Cheng, N. - Shaw, W. - Gutierrez, D. - Wong, S.: Broadband Optical Access Networks. Wiley. 2011. ISBN 978-0-470-18235-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4650506.html