Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Buňkové mobilní sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32MKS Z,ZK 6 2P + 2L česky
Předmět je náhradou za:
Mobilní komunikační sítě (A2M32MKS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE až k LTE-A. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro buňkové mobilní sítě příští generace (5G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Osnova přednášek:

1. Úvod, vývoj mobilních sítí, standardizace

2. Architektura sítě GSM - přenos dat v GSM (HSCSD, GPRS, EDGE)

3. Architektura sítě UMTS - služby, aplikace, rádiové rozhraní, signalizace

4. Řízení sítě UMTS - řízení rádiového spoje a přístupu k rádiovému kanálu

5. Datové přenosy v síti UMTS - HSPA

6. Architektura sítě LTE-A - rozhraní, služby, aplikace

7. Rádiové rozhraní sítě LTE-A - pásma, přístupové metody, rámec, signalizace

8. Řízení sítě LTE-A - vrstvy řízení rádiového spoje a přístupu k rádiovému kanálu

9. Řízení sítě LTE-A - řízení a přidělování rádiových prostředků

10. Heterogenní sítě - koexistence buněk, řešení problémů spojených s vysokou hustotou buněk

11. Samo-organizující se sítě - optimalizace pokrytí, řízení mobility, sdílení spektra, kognitivní rádio

12. Pokročilé techniky pro budoucí mobilní sítě - D2D komunikace, komunikace strojů MTC

13. Pokročilé komunikační techniky pro budoucí mobilní sítě - kooperativní komunikace, duplex, multiplex, frekvenční pásma

14. Vývoj mobilních sítí směrem k 5G - satelitní komunikace, softwarově definované sítě (SDN), virtualizace síťových funkcí (NFV), centralizace/decentralizace funkcí přístupové sítě

Osnova cvičení:

1. Úvod, plán cvičení, požadavky

2. Úvod do MATLABu

3. Modelování pohybu uživatelů

4. Šíření signálu, interference

5. Správa mobility, handover

6. Modelování chybovosti kanálu, přenos dat

7. Fyzická vrstva - modulace a kódování, struktura rámce

8. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích

9. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích

10. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích

11. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích

12. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích

13. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích

14. Obhajoba semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Studijní materiály:

[1] M. Sauter, „From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband,“ Revised Second Edition. Wiley. 2014.

[2] G. de la Roche, „A. A. Glazunov, B. Allen, “LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.

[3] J. Rodriquez, „Fundamentals of 5G Mobile Networks,“ Wiley, 2015.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4650006.html