Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Electrical Heat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15ETT Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Jan Kyncl (gar.)
Cvičící:
Jan Kyncl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o sdílení tepla, teorii fyzikální podobnosti, matematických modelech často používaných komponent energetických systémů (výměníky tepla, tepelná čerpadla, tepelně akumulační nádrže, zařízení pro úpravu vzduchu). Dále jsou probrány matematické modely indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Sdílení tepla: Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.

2.Teorie fyzikální podobnosti, Fourierovo a Nusseltovo kritérium.

3.Určování součinitele přestupu tepla při samovolné, vynucené a smíšené konvekci.

4.Výměníky tepla, odvození rovnic, použití, základní typy.

5.Tepelná čerpadla, rovnice, použití, základní typy.

6.Matematické modely akumulačních nádrží, mísení tekutin, solárních kolektorů.

7.Základy termodynamiky vlhkého vzduchu, entalpický diagram.

8.Matematický model indukčních ohřevů ? obvodový přístup.

9.Matematický model indukčních ohřevů ? polní přístup.

10.FEM v řešení teplotního a elektromagnetického pole, určující podmínky.

11.Obloukové pece: konstrukční uspořádání a typy, připojení na siť.

12.Modelování oblouku a zpětných vlivů na siť, kompenzace vyšších harmonických a flickeru.

13.Pomocné systémy pro indukční a elektrotepelná zařízení (zdroje, okruhy nuceného chlazení komponent)

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

MICHEJEV, M. Základy sdílení tepla. Praha: SNTL, 1953, 382 s.

KOLÁŘ, Vladimír, Viktor KANICKÝ a Ivan NĚMEC. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997, 401 s. ISBN 80-722-6021-9.

HRADÍLEK, Zdeněk, Ilona LÁZNIČKOVÁ a Vladimír KRÁL. Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9.

LUCAS, Pref. by Jean. Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5.

LUPI, Sergio, Michele FORZAN a Aleksandr ALIFEROV. Induction and direct resistance heating. pages cm. ISBN 978-331-9034-782.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:F1-109
Kyncl J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Dejvice haly
Výpočetní lab.315
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4634406.html