Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do průmyslové ekologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M13PEK Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Jan Weinzettel (gar.)
Cvičící:
Jan Weinzettel (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Člověk se stal dominantním faktorem v některých planetárních procesech a ovlivňuje životní prostředí způsobem, který může ohrozit jeho existenci. Životní prostředí má pro člověka zásadní význam nejen proto, že na člověka přímo působí, ale také proto, že ovlivňuje ekosystémy, jejichž služby jsou pro blahobyt člověka nezbytné. Člověk ovlivňuje své okolí několika základními způsoby, mezi něž patří například globální změna klimatu a využití území.

Nejpropracovanější metodou pro posuzování působení produktů a technologií na životní prostředí je v současnosti metoda LCA (posuzování životního prostředí, life cycle assessment). Po vysvětlení základních principů této metody budou tématem tohoto kurzu nejvýznamnější oblasti lidské činnosti z pohledu dopadu na životní prostředí. Závěrečným tématem bude legislativa a dobrovolné nástroje, které mohou firmy v oblasti životního prostředí využít.

Požadavky:

Účast na cvičeních, prezentace vědeckého článku.

Osnova přednášek:

1. Planetární meze, ekosystémové služby a udržitelnost

2. Globální změna klimatu

3. Užití půdy

4. Acidifikace a eutrofizace

5. Ozón ochranný i škodlivý

6. Toxicita

7. Posuzování životního cyklu produktu I

8. Posuzování životního cyklu produktu II

9. Ekodesign

10. Energetika

11. Potraviny

12. Průmysl

13. Corporate social responsibility a systémy řízení vlivu na životní prostředí

14. Legislativa

Osnova cvičení:

1. Planetární meze, ekosystémové služby a udržitelnost

2. Globální změna klimatu

3. Užití půdy

4. Acidifikace a eutrofizace

5. Ozón ochranný i škodlivý

6. Toxicita

7. Posuzování životního cyklu produktu I

8. Posuzování životního cyklu produktu II

9. Ekodesign

10. Energetika

11. Potraviny

12. Průmysl

13. Corporate social responsibility a systémy řízení vlivu na životní prostředí

14. Legislativa

Cíle studia:

Seznámit posluchače s regionálními i globálními environmentálními problémy a nástroji posuzování dopadu produktů na životní prostředí.

Studijní materiály:

Moldan, B., Podmaněná planeta, Karolinum, 2009.

Robert U. Ayres, Leslie Ayres, A Handbook of Industrial Ecology, Edward Elgar Pub., 2002.

Články k danému tématu.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M13PEK
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C4-264
Weinzettel J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Weinzettel J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laborator 264
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4628306.html